2e schadeformulier verandert aansprakelijkheid

9 maart 2020 om 17:00

Een klant heeft met zijn auto een aanrijding met een andere auto (de tegenpartij). Partijen vullen samen een schadeaangifteformulier in. Later vraagt de tegenpartij aan de klant om een nieuw formulier in te vullen en partijen ondertekenen dit tweede formulier. Het ontgaat de klant daarbij dat de tegenpartij in het tweede aanrijdingsformulier de toedracht in zijn voordeel heeft gewijzigd.  

De feiten 

Volgens de klant reed de tegenpartij uit stilstand weg en dat hem daarom geen blaam treft. Zo stond het naar de mening van de klant ook op het eerste schadeformulier. Ook had de klant bij zijn tussenpersoon aangegeven dat zijn jurist een brief zou sturen inzake de aansprakelijkheid. De klant was dan ook verrast toen zijn verzekeraar 100% aansprakelijk erkende, nog voor de brief was verstuurd. De schade van de klant wordt hierdoor niet vergoed. Ook wordt het aantal schadevrije jaren verlaagd en moet hij een hogere premie gaan betalen.  

De verzekeraar stelt dat, indien hij alleen op basis van het eerste aanrijdingsformulier had moeten beslissen, hij slechts 50% aansprakelijkheid had erkend, omdat de klant niet aannemelijk heeft gemaakt dat hem helemaal geen verwijt treft. Verzekeraar biedt wel aan 50% van de door de klant geleden schade te vergoeden.  

De Geschillencommissie van het KiFiD stelt vast dat de klant niet aannemelijk heeft kunnen maken dat zijn tussenpersoon de verzekeraar tijdig heeft geïnformeerd dat de klant de tegenpartij aansprakelijk zou stellen en dat de jurist van de klant hierover nog een brief zou sturen.  

De beslissing 

De Commissie stelt vast dat de verzekeraar zich redelijk heeft opgesteld door aan te bieden om 50% van de schade te vergoed. Voor het terugdraaien van de vermindering van het aantal schadevrije jaren en het verlagen van de premie is geen aanleiding. De vordering wordt afgewezen. 

Wat kunt u doen? 

Wanneer uw klant schade heeft, is het belangrijk uw klant te wijzen op de gevolgen van wat er is ingevuld op het ondertekende schadeaangifteformulier. Biedt aan om het formulier te beoordelen voordat het naar de verzekeraar wordt gestuurd. Zeker wanneer er een tweede formulier wordt ingevuld op verzoek van de tegenpartij. Met name bij schade kunt u uw toegevoegde waarde als adviseur voor de klant aantonen. 

Wat kan SVC voor u doen?  

Wilt zekerheid of uw advies- en schadedossier voldoet aan de Wft? Met het SVC Compliance abonnement zijn uw dossiers op orde. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!