Aanscherping beloningsbeleid financiële ondernemingen

13 juli 2022 om 10:30

De wet beloningen in de financiële sector, dat door het vorige kabinet is ingediend, zal op 1 januari 2023 in werking zal treden. Het is een aanscherping van het beloningsbeleid zoals die nu geldt in de financiële sector. Wij lichten de belangrijkste punten er voor u uit. 

Volgens de Wft (hoofdstuk 1.7, Wbfo) moeten financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid hanteren. Het doel daarvan is om perverse prikkels te voorkomen die kunnen leiden tot ongewenste en onverantwoorde risico’s voor de klant en de eigen onderneming.  

Risicoanalyse 

Een zorgvuldige behandeling van klanten moet voorop staan en daarom is het belangrijk dat financiële ondernemingen inventariseren wat de financiële en niet-financiële risico’s van het beloningsbeleid zijn. Financieel dienstverleners moeten deze risico’s beheersen om perverse prikkels te voorkomen. Het uitvoeren van een risicoanalyse en het nemen van passende maatregelen zijn daar een onderdeel van.  

Een beheerst beloningsbeleid omvat beloningen in de ruimste zin van het woord (zoals variabel, vast, promotie, auto, pensioen, cursussen). Ook de criteria voor het toekennen van beloningen, zoals functieprofielen, prestatiecriteria, resultaatafspraken en het meten en beoordelen van die criteria vallen eronder. In het beloningsbeleid moet u in elk geval aandacht besteden aan de verhouding tussen de vaste en variabele beloningen, de samenstelling van de variabele beloning en de criteria voor toekenning van de beloning. 

Het beloningsbeleid moet worden vastgelegd en gelden voor alle medewerkers. Ook wanneer er geen sprake is van een variabele beloning en alle medewerkers, inclusief directie, worden beloond met een 100% vast salaris. Daarnaast geldt het beloningsbeleid voor alle personen die onder de verantwoordelijkheid van de financieel dienstverlener werken, zoals ingehuurde krachten of freelancers.  

Aanscherping beloningsbeleid 

Om ervoor te zorgen dat perverse prikkels in de financiële sector worden tegengegaan en het vertrouwen in de financiële sector wordt vergroot, mogen medewerkers van financiële ondernemingen, wiens vaste beloning voor een deel uit aandelen bestaat, die pas na vijf jaar verkopen. Financiële ondernemingen zijn ook verplicht om bij hun beloningsbeleid rekening te houden met hun maatschappelijke positie door van tevoren stakeholders te betrekken bij beloningsvoorstellen en daarover verantwoording af te leggen. 

Daarnaast wordt het verschil tussen financiële ondernemingen die gebonden zijn aan een collectieve arbeidsovereenkomst en ondernemingen die hier niet aan zijn gebonden opgeheven. Dit betekent dat de maximale variabele beloning voor alle medewerkers in de financiële dienstverlening wordt beperkt tot maximaal 20% van de vaste beloning. 

Gepubliceerd op website 

In het kader van transparantie is het belangrijk dat u uw beloningsbeleid kenbaar maakt aan uw klanten. Dit kan door het op te nemen in het jaarrapport wat u moet publiceren, door het op uw website te plaatsen, of op te nemen in uw dienstenwijzer. De AFM heeft onlangs een onderzoek gedaan naar het publiceren van het beloningsbeleid van financieel dienstverleners. Hieruit blijkt dat het beloningsbeleid lang niet altijd terug te vinden is. Het onderzoek zal dan ook verder worden uitgebreid. 

Wat kunt u doen? 

Controleer of uw beloningsbeleid nog passend is bij uw organisatie, of er een risicoanalyse is uitgevoerd en of uw beloningsbeleid (of een samenvatting daarvan) op uw website is gepubliceerd. Daarnaast moet het beloningsbeleid nog altijd voldoen aan de volgende punten: 
- de variabele beloning is gemaximeerd op 20% van het vast jaarsalaris van de medewerker die deze beloning ontvangt; 
- minimaal 50% van de variabele beloning moet gebaseerd zijn op niet-financiële criteria (bijvoorbeeld compleet klantdossier, volgen van opleiding(en) etc.). 

Wat kan SVC voor u doen? 

In ons Kennisportal hebben wij voorbeelden van beheerst beloningsbeleid, een risicoanalyse en publicatie van het beloningsbeleid voor de website. Wanneer u een Wft-abonnement bij ons heeft, kunt u deze voorbeelden uit de Kennisportal downloaden en voor uw organisatie op maat maken. Wilt u meer informatie over het Wft abonnement of een demonstratie van ons Kennisportal? Neemt u dan contact met ons op.
Proud member of
Logo PIAGROUP
Volg ons op LinkedIn
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!