Adviseur deels aansprakelijk na ongeval op bouwplaats

6 december 2019 om 08:00

De vorkheftruck van de eigenaar van een metselbedrijf was in oktober 2012 betrokken bij een ongeval op een bouwplaats, waarbij iemand zwaargewond raakte. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekte de schade niet, omdat materieel dat in gebruik is als motorrijtuig buiten de dekking van de betreffende verzekering valt. De assurantietussenpersoon heeft verzuimd de klant erop te wijzen dat hij een landmaterieelverzekering zou moeten afsluiten en is daarom deels aansprakelijk voor de schade. 

De feiten 

In 2012 sloot het metselbedrijf een onderaannemingsovereenkomst met een bedrijf voor een klus. Hierin is onder meer vastgelegd dat de gebruikte machines en materieel zijn verzekerd overeenkomstig de eis van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Twee personen gingen aan het werk voor het metselbedrijf. In oktober 2012 raakt een van hen ernstig gewond bij een ongeval waarbij de heftruck betrokken was. 
 
De AVB-verzekeraar van de metselaar, ASR, wees de claim die de tussenpersoon bij de verzekeraar had ingediend af, omdat het voertuig is gebruikt als motorrijtuig. En dit valt niet onder de polisvoorwaarden van de AVB. Voor de heftruck had een werkmaterieelverzekering afgesloten moeten zijn. De tussenpersoon had die, als redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur, moeten adviseren. 
 
De eigenaar van het metselbedrijf had via de tussenpersoon een AVB afgesloten. Ook zijn privéverzekeringen lopen bij deze tussenpersoon. De adviseur was ervan op de hoogte dat de man een palletvorkheftruck in bezit had of had dat moeten weten, omdat deze altijd in het zicht stond wanneer de adviseur op huisbezoek kwam. De heftruck heeft vanaf de aanschaf in 2004 in de (kleine) tuin bij de klant thuis gestaan. Ook kon de deur van de schuur niet gesloten kon worden indien de heftruck in de schuur stond. Daardoor was de heftruck steeds duidelijk zichtbaar vanaf de eettafel bij het raam in de woning van de klant van destijds, waar zij zaten tijdens de jaarlijkse bezoeken van de adviseur. 
 
De klant is in 2010 verhuisd, maar na de verhuizing is de adviseur niet meer op bezoek geweest. Hierdoor heeft de adviseur onvoldoende kunnen vaststellen of de klant nog wel de juiste verzekeringen had afgesloten. De taak en zorgplicht een assurantietussenpersoon houden juist in dat hij dient te waken voor de belangen van zijn klant. En dat hij er in dat verband zeker van is dat hij de nodige informatie verstrekt en, indien hij niet over voldoende gegevens beschikt of niet ervan mag uitgaan dat de gegevens nog niet volledig of juist zijn, hij daarnaar informeert bij de klant. Of, zoals eerder was afgesproken, jaarlijks bij de klant langs gaat. 

De beslissing 

De eigenaar van het metselbedrijf vindt dan ook dat de adviseur aansprakelijk is voor de schade. De rechtbank is het daar mee eens. Al is klant zelf ook deels verantwoordelijk. In de onderaannemingsovereenkomst is namelijk bepaald dat de metselaar moest zorgdragen voor een verzekering van de heftruck. Hij had daarom zelf moeten controleren of zijn verzekering volstond. De rechtbank heeft daarom bepaald dat de assurantietussenpersoon voor 70% van de schade moet opdraaien en de metselaar voor 30%. De omvang van de schade moet nog worden vastgesteld. 

Wat kunt u doen? 

Zoals al vaker in uitspraken naar voren is gekomen heeft een tussenpersoon, als redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur de verplichting om zijn klant te adviseren. Niet alleen op het moment van het afsluiten van nieuwe verzekeringen, maar met name tijdens de looptijd. Vraag goed door of er nog andere zaken zijn waar u als adviseur van op de hoogte moet zijn. Tijdens de looptijd van de verzekeringen is het van belang dat u op de hoogte blijft. Spreek met de klant af dat hij u op de hoogte houdt, maar neem zelf ook regelmatig contact op met uw klant. Ga ook geregeld langs om de klant en de stand van zaken met uw eigen ogen te zien. Leg vast wat u heeft besproken, wat u adviseert om wel (of niet) te verzekeren en stuur een verslag hiervan naar de klant. Vraag de klant of hij zich kan vinden in uw verslag en de gemaakte afspraken te controleren zodat, indien nodig, aanpassingen kunnen worden gedaan. 

Wat kan SVC voor u doen? 

SVC heeft een workshop over zorgplicht voor financieel dienstverleners ontwikkeld. Hierin wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en -oplossingen de zorgplicht in het kader van de Wft en volgens het civiel recht met u doorgenomen. Ook kunnen wij u van dienst zijn met een Zorgplichtaudit. Hierbij beoordelen we aan de hand van een aantal actuele thema’s en uw dossiers de kwaliteit van uw doorlopende dienstverlening. Wilt u hier meer informatie over? Neemt u dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!