Adviseur mag vertrouwen op klantinformatie

24 juli 2020 om 10:00

Een klant heeft een adviseur gevraagd hem te adviseren en te bemiddelen bij het oversluiten van zijn hypotheek. Dat verliep niet helemaal vlekkeloos. De klant vindt dat de adviseur de door hem aangeleverde informatie beter had moeten controleren, voordat het hele traject van start ging. Daarnaast heeft de adviseur contact opgenomen met de werkgever van zijn echtgenote om gegevens te verklaren, zonder daar eerst toestemming voor te vragen. Ook heeft de adviseur nagelaten om de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering in lijn met de looptijd van de nieuwe hypotheek aan te passen. De klant is van mening dat de adviseur fouten heeft gemaakt en vordert verlaging van de advieskosten.

De feiten

De klant en zijn echtgenote hebben de adviseur benaderd voor advies en bemiddeling bij het oversluiten van hun hypotheek. Aan de hypotheek van klanten is op dat moment een overlijdensrisicoverzekering verpand. Er worden stukken ingeleverd door de klant en de adviseur vraagt een renteaanbod aan bij Aegon. Klanten ondertekenen het renteaanbod en leveren aanvullende stukken in.

Aegon geeft na controle van de aangeleverde stukken aan dat de inkomensgegevens op de werkgeversverklaring van mevrouw niet overeenkomen met de aangeleverde salarisstrook. De adviseur neemt hierover contact op met haar werkgever, maar die wil geen verklaring geven. Mevrouw geeft aan zij geen nieuwe werkgeversverklaring kan opvragen, omdat zij haar ontslag heeft ingediend en een maand later bij een nieuwe werkgever aan de slag gaat.

De adviseur heeft met de nieuwe gegevens een nieuwe hypotheekaanvraag ingediend. In de tussentijd is de marktrente gedaald, waardoor de boeterente die klanten moeten betalen is gestegen. Klanten kwamen hierdoor geld tekort bij de notaris. Na een aanbod van de adviseur is de factuur voor de advieswerkzaamheden aangepast, zodat de hypotheek toch door kan gaan.

De adviseur verstuurt een factuur voor de advies- en bemiddelingskosten, waarop de klanten hun ongenoegen uiten over het adviestraject en de verstuurde factuur. Zij zijn van mening dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de adviseur aanspraak maakt op het gehele bedrag, en niet het aangeboden lagere bedrag,

De beoordeling

De kern van het geschil tussen partijen zit in de vraag of de adviseur aanspraak kan maken op het gehele gefactureerde bedrag voor de advisering. De Commissie beantwoordt die vraag bevestigend. Tussen partijen is een overeenkomst van opdracht gesloten. Dit betekent dat van de adviseur deze opdracht zodanig moet uitvoeren als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Van de adviseur mag dan ook worden verwacht dat hij de benodigde gegevens verzamelt en deze deugdelijk analyseert.

De Commissie is van oordeel dat de adviseur de gegevens voldoende heeft gecontroleerd. Bovendien mag de adviseur er in de basis van uitgaan dat de, door de klant aangeleverde, gegevens kloppen. Voordat de adviseur contact opnam met de werkgever, had de adviseur daar wel toestemming voor moeten vragen. Dat levert echter geen grond op voor toewijzing van de vordering van de klant. Ten aanzien van de overlijdensrisicoverzekering is de Commissie van oordeel dat niet vast is komen te staan dat de klant een andere keuze zou hebben gemaakt als de adviseur hem erop had gewezen dat de overlijdensrisicoverzekering eerder zou aflopen dan de hypothecaire geldlening. De Commissie verklaart de klacht ongegrond.

Wat kunt u doen?

Belangrijk in deze uitspraak van het KiFiD is dat duidelijk is geworden dat u op de ontvangen informatie van de klant mag vertrouwen. Wat ons betreft was dit ook te verwachten, want wederzijds vertrouwen is immers de basis van een goede uitvoering van een opdracht. Wij adviseren wel om de informatie die nodig zijn voor het advies en het afsluiten van een financieel product te controleren. Dit kunt u doen door het stellen van controlevragen, maar ook te kijken naar de onderlinge samenhang van informatie. Blijkt hieruit dat de informatie tegenstrijdig of niet juist is, vraag dan door!

Een goede inventarisatie is het fundament voor uw advies en in een latere fase de bemiddeling. Het is wellicht een open deur, maar wij adviseren u om altijd een schriftelijke machtiging van uw klant te vragen als u bij derden informatie wil inwinnen, om inzicht te verschaffen in de ontvangen informatie.

Wat kan SVC voor u doen?

Wilt u weten of uw advies- en bemiddelingsdossier compleet is? Wij kunnen een dossiercheck voor u uitvoeren, waarin wij niet alleen aangeven of iets wel of niet goed is, maar ook praktische aanbevelingen geven ter verbetering. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!