Adviseur moet schade vergoeden na onjuist aanvraagformulier

3 mei 2019 om 10:00

Wanneer een assurantietussenpersoon een aanvraagformulier voor een verzekering aan zijn opdrachtgever (de aspirant-verzekerde) verstrekt, waarop vragen staan die de verzekerde zelf moet invullen, maar die de assurantietussenpersoon al (deels) heeft ingevuld zonder dat de hij weet of de door hem voor-ingevulde antwoorden wel juist zijn loopt hij een zeker risico. De assurantietussenpersoon die dergelijk voor-invulwerk doet, moet zeker weten dat de door hem gegeven antwoorden op vragen, die gegeven hadden moeten worden door de aspirant-verzekerde, juist zijn. Anders handelt hij niet als wat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon mag worden verwacht.

De feiten

Een klant heeft voor de verzekering van een bestelauto zich gewend tot de assurantieadviseur, waarna een aanvraagformulier is ingevuld. Op de vraag of verzekerde in aanraking is gekomen met politie of justitie is door (een medewerker van) de assurantieadviseur beantwoord met “nee”, waarna het formulier ter ondertekening aan de klant is voorgelegd. Toen de klant zijn handtekening op dit formulier plaatste, zat hij in voorlopige hechtenis op verdenking van overtreding van de Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie. Hij is voor deze verdenking(en) onherroepelijk door de strafrechter veroordeeld.

De adviseur verklaart dat een collega het deels ingevulde formulier aan de klant heeft gestuurd en dat de vraag of de klant met justitie in aanraking is gekomen door het systeem standaard met ‘nee’ wordt ingevuld. Toen wist alleen de adviseur dat de klant vastzat en heeft dat voor zich gehouden. De klant heeft contact met de adviseur opgenomen over die vraag en heeft met hem gediscussieerd wat er als antwoord moest worden ingevuld. De klant was toen nog niet veroordeeld. De adviseur geeft aan dat hij niet kon beoordelen wat het juiste antwoord was en dat de klant dit moest voorleggen aan zijn advocaat. Het antwoord op het aanvraagformulier is nee gebleven tot het antwoord duidelijk was. De dekking is echter definitief geworden en de polis is aan de klant toegestuurd. In 2014 kwam het bericht dat de auto gestolen was.

De auto wordt na enkele weken aangetroffen bij een grenscontrole bij Polen. De schade-expert heeft de schade door de diefstal begroot op € 21.500,- excl. btw. De klant is hiermee akkoord gegaan. De verzekeringsmaatschappij wenst echter de schade door de diefstal van de auto niet te vergoeden, omdat de vraag op het aanvraagformulier of de klant in contact was geweest met politie of justitie ten onrechte met nee was beantwoord.

De klant stelt de assurantieadviseur aansprakelijk. Hij vindt dat de assurantieadviseur  tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen en verhaalt de schade en alle bijkomende kosten, in totaal zo’n € 25.000 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente. De klant stelt dat indien hij via de adviseur (correct) verzekerd zou zijn geweest het door de schade-expert vastgestelde schadebedrag van € 21.500,- aan hem zou zijn uitgekeerd.  

De beoordeling

Meegewogen wordt het feit dat de adviseur heeft verklaard dat de vraag “in principe met ja beantwoord moest worden”. Enige reden waarom de assurantieadviseur vervolgens niet heeft ingegrepen, toen het door de klant ondertekende aanvraagformulier retour kwam, is niet gegeven. Ook is niet gebleken of de adviseur heeft gecontroleerd of de klant  nader advies over het antwoord op de betreffende vraag bij een advocaat had ingewonnen. In elk geval had de assurantieadviseur de verzekeraar kunnen en in dit geval moeten informeren naar het antwoord passend bij de situatie van de klant. Daarna had zij de klant over de bevindingen van die verzekeraar moeten informeren. De CV heeft door het aanvraagformulier ongewijzigd in te dienen bij de verzekeringsmaatschappij dan ook niet gehandeld als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantieadviseur in deze omstandigheden mag worden verwacht. Dit betekent dat de assurantieadviseur toerekenbaar is tekort geschoten ten opzicht van de klant in de nakoming van de bemiddelingsovereenkomst. De assurantieadviseur is voor de vergoeding van de schade, die de klant door die wanprestatie heeft geleden, aansprakelijk.

Voor de begroting van de schade gaat de rechtbank uit van het volgende. Indien de klant de betreffende vraag met ja had beantwoord, hij zijn auto (uiteindelijk) verzekerd had kunnen krijgen, maar dan tegen een hogere premie. Het moet er voor worden gehouden dat de klant die verzekering had kunnen inroepen voor de schade, waarna de verzekeraar het door de schade-expert vastgestelde schadebedrag van € 21.500,- zou hebben uitgekeerd. Hiervan moet worden afgetrokken de extra door de klant te betalen premie voor de verzekering tegen diefstal omdat hij wel in aanraking is geweest met politie en/of justitie. Die extra premie wordt begroot op in totaal € 900,- per jaar, te vermeerderen met de gemaakte kosten en wettelijke rente, niet de wettelijke handelsrente.

De rechtbank veroordeelt de assurantieadviseur om in totaal € 24.000, inclusief bijkomende (proces)kosten aan de klant te betalen vermeerderd met de wettelijke rente te betalen aan de klant.

Wat kunt u doen?

Als assurantieadviseur dient u de belangen van uw klant. Volgens het Burgerlijk Wetboek worden handelingen van uw als assurantieadviseur -in de verhouding tot de verzekeraar- aan de klant toegerekend. Hoewel het een service lijkt om een aanvraagformulier in te vullen, voordat u deze naar de klant stuurt, kan dit soms averechts uitpakken voor de klant als u hier onjuiste informatie invult. Het is beste is daarom het volledige aanvraagformulier door de klant in te laten vullen. Indien de klant hier hulp bij nodig heeft, kunt u die uiteraard wel bieden.

Wat kan SVC voor u doen?

SVC beschikt over ervaren auditors/adviseurs die het klappen van de zweep in de advies- en bemiddelingspraktijk als geen ander kennen. Door het laten uitvoeren van een dossieraudit krijgt u niet alleen een goed inzicht op de kwaliteit van uw adviesdossiers, maar ook inzicht in uw zorgplichtrisico’s gedurende de looptijd. Dit geldt niet alleen voor complexe producten, zoals pensioenen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en hypotheken, maar ook voor uw schadeportefeuille! Wilt u meer informatie over een dergelijke audit, neem dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!