AFM vraagt aandacht voor bewust belonen en waarderen

6 juli 2020 om 15:30

De AFM pleit voor een meer samenwerkingsgerichte cultuur in financiële ondernemingen. De wijze waarop medewerkers van financiële ondernemingen worden aangestuurd, heeft namelijk direct invloed op de organisatiecultuur en op hoe men omgaat met het belang van klanten. Een samenwerkingsgerichte cultuur zorgt voor minder schadelijk gedrag richting klanten. Dat blijkt uit het rapport ‘Bewust belonen en waarderen’ van de AFM naar aanleiding van een onderzoek dat is gehouden onder 4.820 medewerkers uit 18 ondernemingen in vier verschillende deelsectoren van de financiële branche. 

Beloningsbeleid 

Het is voor financiële ondernemingen een wettelijke verplichting een beheerst beloningsbeleid te voeren. Hiervoor moeten zij onder andere financiële en niet-financiële risico’s inventariseren die verbonden zijn aan het gevoerde beloningsbeleid. Het gevoerde beloningsbeleid is van invloed op het gedrag van medewerkers. Daarmee beïnvloedt het beloningsbeleid ook de mate waarin medewerkers gedrag laten zien dat in belang is van de klant.  

Belonen en waarderen 

De AFM heeft onderzoek gedaan naar de werking van belonen en waarderen. Doel van dit onderzoek was zicht te krijgen op elementen die het gedrag van medewerkers sturen en daarmee belangrijk zijn voor ondernemingen om in hun risico-inventarisatie mee te nemen. Onderzocht is hoe medewerkers de manier waarop beloond en gewaardeerd wordt binnen hun onderneming ervaren.  

Belangrijke sturingselementen voor gedrag van medewerkers is de rol van de direct leidinggevende, de top en de omgang met (commerciële) targets. Als het management stuurt op het klantbelang en medewerkers rechtvaardig beoordelen, de top stuurt op het klantbelang en voorbeeldgedrag ten aanzien van de eigen beloning vertoont en de druk op targets en commercie die medewerkers ervaren beperkt wordt, ontstaat een samenwerkingsgerichte cultuur. Er wordt dan minder schadelijk gedrag vertoond en met meer betrokkenheid gewerkt. Als deze positieve stimulering vanuit leidinggevenden en de top ontbreekt en medewerkers onder druk worden gezet om targets te halen, verslechtert de cultuur. Hierdoor neemt het risico op schadelijk gedrag toe, omdat de bevlogenheid van medewerkers vermindert. 

Evaluatie risico-inventarisatie beloningsbeleid 

De AFM roept financiële ondernemingen op binnen de risico-inventarisatie van hun beloningsbeleid te onderzoeken hoe belonings- en waarderingsprikkels door medewerkers worden ervaren en deze zodanig in te richten dat een zorgvuldige behandeling van klanten mogelijk wordt gemaakt. Zowel managers, Compliance- en HR-medewerkers zijn aan zet om een bewuste omgang met belonen én waarderen te realiseren, in het belang van de klant, de medewerkers en het bedrijf. 

Wat kunt u doen? 

Pak uw beloningsbeleid en risico-inventarisatie er weer eens bij om deze te evalueren. Komt het beleid nog overeen met de werkelijkheid? Beoordeel of het beleid moet worden aangepast. Neem dan ook de risico-inventarisatie erbij. Staat het klantbelang voldoende centraal? Of zijn er prikkels waardoor het klantbelang minder belangrijk wordt dan de beloning die uw personeel ontvangt? Belangrijk is dat u zelf het goede voorbeeld geeft. Wanneer u in alles wat u doet dat het belang van de klant voorop staat, zal uw personeel uw gedrag volgen (‘tone at the top’). Het is voor u dan makkelijker om hen daarvoor op een passende manier te belonen. 

Wat kan SVC voor u doen? 

Mocht u nog geen risico-inventarisatie van uw beloningsbeleid gemaakt hebben, wij hebben een voorbeeld voor u in ons Kennisportal staan. Dit voorbeeld kunt u gebruik maken en naar het beleid van uw organisatie op maat maken. Heeft u nog geen toegang tot het Kennisportal? Informeer dan naar ons Wft abonnement, waarbij u onder andere toegang krijgt tot het algemene Kennisportal van SVC. Wil u een eigen Kennisportal kan dat uiteraard ook. Dan zijn de procedures op maat gemaakt voor uw organisatie en heeft u altijd recente procedures door de updates die wij u aanbieden. Neem contact met ons op voor meer informatie of een demonstratie. 

Lees hier het volledige rapport van de AFM
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!