Afsluiting Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten 2022

24 februari 2023 om 10:17

Sinds 2022 maken Gevolmachtigde agenten voor de uitvoering van het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten gebruik van Volmachtplein in plaats van Volmachtbeheer. We attenderen u erop dat de deadline van 1 maart 2023 in zicht komt en dat het werkprogramma in Volmachtplein afgerond moet worden.

Deadline 1 maart voor afronding WRV

De Gevolmachtigde Agent moet de volmachtgever jaarlijks vóór 1 maart inzage geven in het Werkprogramma. De volmachtgever controleert en beoordeelt de aan de taken verbonden risico’s op basis van het Werkprogramma en geeft de Gevolmachtigde Agent vóór 1 juni een inhoudelijke reactie.

Graag brengen wij onder de aandacht dat het Werkprogramma ook in Volmachtplein formeel moet worden afgerond. Alleen dan kan worden overgegaan tot de beoordeling van het werkprogramma. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, doe dit dan nog vóór 1 maart.

Op het tabblad ‘Rapportage MIJ’ kunt u het verslagjaar formeel afronden en de rapportage voor de volmachtgever genereren. Ook heeft u de gelegenheid om de ‘opmerkingen accountant’ en ‘opmerkingen/toevoegingen van de gevolmachtigde’ in te vullen. Dit op de wijze zoals u dit ook op Volmachtbeheer gewend was. Met de knop ‘Rapport genereren’ rond u de rapportage formeel af. U kunt dan geen aanpassingen meer doorvoeren. De volmachtgever kan nu de taken beoordelen en een terugkoppeling aan u geven. Klink hier voor het instructie filmpje. Het filmpje is afkomstig van NVGA en het Verbond van Verzekeraars (Volmachtplein).

Wat kan SVC voor u doen

Bij de invulling van het Werkprogramma kunt u gebruik maken van het SVC Kennisportal. Hierin kunt u alle formulieren, instructies en procedure terugvinden die u handvatten bieden bij het invulling geven aan de taken.

Wilt u meer informatie over ons Kennisportal? Neem dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!