BAV collectieve vergunninghouders

15 juli 2022 om 12:15

Naast het onderzoek inzake de publicatie van het beheerst beloningsbeleid door financiële ondernemingen (zie het artikel Aanscherping beloningsbeleid financiële ondernemingen) heeft de AFM nog een ander onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek betrof de verzekerde bedragen van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van collectieve vergunninghouders. Dit zijn de belangrijkste punten uit dit onderzoek. 

Uit het onderzoek van de AFM is gebleken dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van collectieve vergunninghouders en de bij hen aangesloten onderneming(en) niet in alle gevallen van toepassing is op elke afzonderlijke aangesloten onderneming. Maar geldt het verzekerde bedrag voor de groep als geheel. De AFM geeft aan dat daarmee niet wordt voldaan aan de bepalingen uit de Wft.  

Wettelijke plicht 

Net als de vergunninghouder heeft een aangesloten onderneming zelfstandig de plicht om aan de eisen uit het Deel Gedragstoezicht van de Wft te voldoen. Een aangesloten onderneming moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarbij minimaal verzekerde bedragen gelden. Dit is van toepassing als een van de volgende financiële diensten wordt uitgevoerd: 
- Bemiddelen in hypothecair krediet: € 460.000 per gebeurtenis en € 750.000 per jaar; 
- Adviseren en/of bemiddelen in (her)verzekeringen: € 1.300.380 per gebeurtenis en € 1.924.560 per jaar; 
- Adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (Nationaal Regime): € 500.000 per gebeurtenis en
€ 750.000 per jaar. 

Dit geldt voor de vergunninghouder en voor iedere aangesloten onderneming individueel. Dit voorkomt namelijk dat een verzekerde op de polis geen beroep meer kan doen op het verzekerde bedrag, omdat dat door een andere verzekerde als is gebruikt. En het voorkomt dat er niet wordt voldaan aan de wettelijke verplichting, omdat het verzekerde bedrag op een collectieve vergunninghouder en aangesloten onderneming(en) tezamen niet zouden voldoen. 

Beschikt u over een collectieve BAV, dus inclusief de aangesloten onderneminge? Dan moet uit de polis of een clausule blijken dat het minimaal vereiste verzekerde bedrag voor iedere onderneming individueel beschikbaar is. 

De AFM heeft aangegeven om na 1 januari 2023 actief op deze norm te gaan handhaven. 

Wat kunt u doen? 

Heeft u een collectieve vergunning met aangesloten onderneming(en) controleer dan of de aangesloten onderneming(en) voldoen aan de beschreven wettelijke norm. Dat kan doordat er een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanwezig is waarbij het verzekerd bedrag geldt voor alle aangesloten ondernemingen individueel. Of doordat zij zelf een verzekering hebben met voldoende verzekerde bedragen. 

Wat kan SVC voor u doen? 

In onze Kennisportal kunt u de eisen met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de minimale bedragen terugvinden. Uiteraard zorgen wij ervoor dat wanneer de minimaal verzekerde bedragen worden aangepast, dit ook direct wordt doorgevoerd in het betreffende artikel. Wilt u informatie over- of een demonstratie van het Kennisportal? Neemt u dan contact met ons op.
Proud member of
Logo PIAGROUP
Volg ons op LinkedIn
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!