Belangen van klant niet goed behartigd

11 november 2019 om 15:20

Door onvoldoende rekening te houden met een eventuele wijziging van de acceptatienormen door geldverstrekker in het nieuwe jaar, is een hypotheekadviseur ten opzichte van de klant tekortgeschoten. Volgens de Geschillencommissie dient hij de uit zijn fout voortgevloeide schade aan de klant te vergoeden.

De feiten

In augustus 2018 heeft een klant, een zelfstandige ondernemer, een afspraak met haar hypotheekadviseur om te beoordelen of het mogelijk is om een eigen woning te financieren. In november 2018 heeft de klant een woning op het oog en neemt contact op met de adviseur. Haar huidige woning zou in de verkoop worden gezet. De adviseur vraagt op die dag een renteaanbod aan bij geldverstrekker NIBC. Eind november 2018 heeft NIBC aan de adviseur laten weten dat zij een aantal stukken van de klant nodig heeft.

Na beoordeling van de stukken in december 2018 is er een renteaanbod uitgebracht. De klant laat aan de adviseur weten dat haar huidige woning nog niet is verkocht. Haar woning zal moeten worden getaxeerd. Het rapport is begin januari 2019 klaar. NIBC laat weten dat zij een inkomensverklaring wil ontvangen van de klant. Dat is sinds 1 januari 2019 verplicht voor ondernemers die lening aanvragen en vervangt de mogelijkheid om het inkomen aan te tonen met IB aangiftes van de voorgaande drie kalenderjaren.

De klant geeft bij de adviseur aan niet blij te zijn met het extra werk wat zij moet doen. De adviseur antwoordt dat het op voorhand nog helemaal niet duidelijk was dat er een inkomensverklaring moest worden gemaakt. Het lag in de planning om de aanvraag in 2018 af te ronden. Volgens de adviseur had hij geprobeerd om kosten voor zowel een taxatie als een inkomensverklaring te besparen.

Als de inkomensverklaring klaar is, wordt deze naar de bank gestuurd. De klant krijgt bericht van de adviseur waarin hij aangeeft dat op basis van het vastgestelde inkomen het absoluut zeker is dat de hypotheek zoals aangevraagd door kan gaan. NIBC laat echter aan de adviseur weten dat het vastgestelde inkomen lager is dan waar voorheen mee gerekend is. NIBC verzoekt de adviseur een nieuwe financieringsopzet met een lagere hoofdsom te maken.

Er komt een nieuwe offerte van NIBC. Daarin is een extra inleg van eigen middelen vereist van € 10.000,- en is voor een van de leningdelen een verkeerde rentevast periode opgenomen. De adviseur vraagt op verzoek van de klant een nieuwe offerte aan, die door de klant wordt geaccepteerd. De adviseur stuurt de klant een factuur van € 2.895,-. Vervolgens heeft hij daarop een korting van € 1.000,- gegeven.

De klant vordert nu € 830,63 aan schadevergoeding, omdat sprake is van een onzorgvuldige advisering en voorlichting.. De schade betreft de meerkosten voor de Inkomensverklaring Ondernemer, de kosten voor de boekhouder en de vergoeding van tijd en telefoonkosten.

De adviseur stelt dat hij niet had hoeven anticiperen op de veranderende regels. Hij vindt dat hij ervan uit mocht gaan dat aanvragen die in 2018 werden gedaan nog door NIBC onder het oude regime beoordeeld zouden worden. Ook vindt de adviseur dat hij de klant voldoende tegemoet is gekomen door een korting op de advieskosten te verlenen van € 1.000,-.

Beoordeling

Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht dat hij beschikt over de nodige deskundigheid en vakkennis. Dat hij de financiële belangen van zijn cliënten naar beste weten en kunnen behartigt. En dat hij zorgvuldigheid betracht in de advisering van zijn cliënten.

Daarbij mag ook worden verwacht dat een adviseur zijn cliënten zodanig informeert over de aard van het product en de risico’s van hun keuzes, dat de cliënten vóór het sluiten van een hypothecaire geldlening een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Uiteindelijk dient een hypotheekadvies, met het oog op alle omstandigheden van het geval, passend te zijn.

De Commissie merkt op dat de schade die door de klant gevorderd is, uiteindelijk haar grondslag vindt in de vraag of de adviseur rekening moest houden met een eventuele wijziging van de acceptatienormen van NIBC. De adviseur heeft in dat verband gesteld dat hij ervan op de hoogte was dat er een wijziging optrad in de vaststelling van het inkomen per 2019, maar dat niet door hem te voorzien was dat die nieuwe regels bij NIBC ook zouden gelden voor de reeds in 2018 ingediende aanvragen.

De Commissie oordeelt dat in beginsel van een de adviseur mag worden verwacht dat hij op de hoogte is van de acceptatievoorwaarden van de verschillende financiers waarmee hij samenwerkt. Bij een eventuele onduidelijkheid mag verwacht worden dat de adviseur contact opneemt met de geldverstrekker en hem de situatie voorlegt. De Commissie is van oordeel dat de adviseur is tekortgeschoten jegens de klant door geen nader onderzoek te doen naar de juistheid van zijn eigen veronderstelling. Daarom beslist de Commissie dat de adviseur een bedrag van € 680,63 moet vergoeden.

Wat kunt u doen?

De Geschillencommissie is duidelijk in deze uitspraak. Een adviseur hoort op de hoogte te zijn van de acceptatienormen van aanbieders. Bij twijfel over hoe een aanbieder in een specifiek geval omgaat met een aanvraag, is het de taak van een adviseur om daar in het belang van zijn klant navraag over te doen. Ook nu nadert het einde van het jaar weer. Dat betekent dat er mogelijk wijziging zijn in voorwaarden en normen van partijen die bij een hypotheekaanvraag betrokken zijn. Soms kan het aantrekkelijk zijn om nog in 2019 een aanvraag te doen. In een ander geval kan het beter zijn op te wachten tot de nieuwe voorwaarden van kracht zijn. Het aan de adviseur om te beoordelen wat het beste past bij de situatie, wensen en doelstellingen van de klant.

Wat kan SVC voor u doen?

SVC heeft een digitaal Kennisportaal ontwikkeld waar een abonnement bij kan worden afgesloten. U krijgt dan regelmatig updates aangeleverd met nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving en ook informatie over bijvoorbeeld nieuwe normen en voorwaarden in de markt. Door het Kennisportaal heeft u een omgeving waarin alle relevante en actuele informatie over uw bedrijfsvoering, wet- en regelgeving verzameld is. Wil u meer informatie of een demonstratie over het Kennisportal? Neemt u dan contact met ons op.

Lees hier de volledige uitspraak van de Geschillencommissie van KiFiD
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!