Belangrijke wijzigingen per 1 april 2023

31 maart 2023 om 17:34

De wetgever heeft de toezichthouders door middel van Nadere Regelgeving de bevoegdheid gegeven om onderdelen van de wet nader uit te werken.

Twee van deze nadere regelgevingen veranderen per 1 april 2023, namelijk de Beleidsregel geschiktheid 2012 en het Dienstverleningsdocument wordt de Vergelijkingskaart.

Beleidsregel geschiktheid 2012

Hoewel de naam van de beleidsregel anders doet vermoeden is deze nog in 2019 aangepast. In dit artikel zetten wij de belangrijkste wijzigingen van de Beleidsregel voor u op een rij.
  • De (onder)gevolmachtigd agent verhuisd van groep C naar groep B. Nadat in 2019 al aan de beleidsregel was toegevoegd dat een dagelijks beleidsbepaler moet beschikken over algemene en specifieke vakinhoudelijke ten aanzien betrekking tot het volmachtbedrijf, is hij nu in een 'zwaardere' categorie terecht gekomen. Dit betekent onder meer dat hij ook getoetst gaat worden op geschiktheid ten aanzien van een beheerste en integere bedrijfsvoering. De Memorie van toelichting zegt het volgende hierover: 'Verzekeraars besteden belangrijke processen uit aan gevolmachtigd agenten, zoals het klantacceptatieproces, risicomanagement, premie-inning en claimafhandeling. Ondanks dat de verzekeraar verantwoordelijk is voor deze uitbesteding, is het belangrijk dat de beleidsbepalers van de gevolmachtigd agenten de vaardigheden en kennis hebben om de bedrijfsvoering van de gevolmachtigd agent te bewaken en beheersbaar te houden. De kennis en ervaring mogen zijn opgedaan in een niet-financiële onderneming, maar worden wel gerelateerd aan de aard van de onderneming waar een beleidsbepaler werkzaam zal zijn. Hierbij zullen in de beoordeling betrokken worden: de omvang van de onderneming waar de ervaring is opgedaan, de functie waarin een beleidsbepaler zijn of haar ervaring heeft opgedaan en de complexiteit van de onderneming waar de ervaring is opgedaan. De ervaring moet voldoende aansluiten op de onderneming en de functie die een beleidsbepaler gaat uitoefenen.' Deze ervaring mag maximaal 10 jaar oud zijn.
  • Dagelijks beleidsbepaler moeten ook beschikken over verandervermogen, onder andere bij de uitdagingen van klimaat risico’s en duurzaamheid.
  • Voor kleine financieel dienstverleners (adviseurs, bemiddelaars met maximaal 6 personen, inclusief bestuur) geldt dat deze nu al kan worden aangevraagd vanaf 7 jaar werkervaring in een relevante omgeving. Dit was 10 jaar. Voor houders van een HBO(+) diploma geldt nu, als je een voor de werkomgeving relevant diploma hebt, dat je naast jouw diploma moet beschikken over 1 jaar werkervaring in een relevante omgeving en voor overige HBO(+) opleidingen dat je moet beschikken over 2 jaar relevante werkervaring.
  • Tenslotte is het overzicht met vereiste competenties en de toelichtingen hierop geüpdatet.

Geschikt

De Beleidsregel geschiktheid 2012 leest u hier.

DVD wordt Vergelijkingskaart

Uit de evaluatie van het provisieverbod is gebleken dat het dienstverleningsdocument (DVD) slechts door een beperkt aantal consumenten werd gebruikt en hierdoor niet effectief was. De vergelijkingskaart vervangt vanaf 1 april 2023 het DVD. Financieel dienstverleners kunnen vanaf deze datum de nieuwe vergelijkingskaarten aanmaken in het Portaal van de AFM.

Wellicht hebt u het al uit de vakpers vernomen, maar er is veel discussie over de term ‘onafhankelijk’ die in de vergelijkingskaart. Om tot bepaling van de onafhankelijkheid te komen zijn er twee stappen die moeten worden doorlopen. In eerste instantie wordt gekeken naar het aantal producten dat je per branche in jouw vergelijking betrekt en in tweede instantie wordt gekeken naar het aantal branches waarin de financieel dienstverleners actief is. In artikel 86f (4e lid) van het Besluit Gedragstoezicht financiële onderneming is vastgelegd dat van een objectieve analyse sprake is als de financieel dienstverlener in staat is om een toereikend aantal op de markt verkrijgbare financiële producten aan te bevelen aan de klant. De AFM heeft aangegeven 60% als een toereikend aantal te beschouwen. De grote vraag die hier onder ligt is of het in dit geval gaat om het aantal producten dat de financieel dienstverlener kan aanbieden of het aantal producten dat hij in zijn specifieke advies aan de klant betrekt. Omdat de term onafhankelijk voor veel financieel dienstverleners een zware lading heeft, zal de neiging zijn om hiervoor te kiezen, maar de vraag is of dit verstandig is zolang het punt over het aantal producten niet duidelijk is. De AFM zal eerst duidelijkheid hierover moeten verschaffen. 

De vergelijkingskaart kent een overgangstermijn van 6 maanden. Dit betekent dat u deze uiterlijk 1 oktober 2023 moet hebben geïmplementeerd in uw onderneming.

Kijk op de speciale pagina van de AFM voor meer informatie over de vergelijkingskaart.

Wat kunt u doen?

Als u een nieuwe dagelijks beleidsbepaler wil aanstellen, dan adviseren wij u om aan de hand van de Beleidsregel geschiktheid na te gaan of de kandidaat-beleidsbepaler aan de hierin genoemde criteria kan voldoen. Let erop dat een kandidaat-beleidsbepaler ook pas mag worden benoemd, nadat deze door de AFM is goedgekeurd.

Ten aanzien van de vergelijkingskaart adviseren wij u om deze voorlopig nog niet aan te maken en de ontwikkelingen op dit gebied af te wachten. Daarnaast is het zinvol om af te wegen of de commerciële waarde van het begrip onafhankelijk opweegt tegen de bedrijfseconomische waarde. Hoeveel waarde hechten uw klanten hier nu echt aan? Primair kiezen klanten vaak voor de relatie die ze met u hebben. 

Wat kan SVC voor u doen?

Wij kunnen de volledige begeleiding van de aanmelding bij de AFM voor u uitvoeren. In dat geval doen wij een eerste toets op het CV van de kandidaat-beleidsbepaler en als wij verwachten dat dit succesvol kan zijn, kunnen wij de aanmelding voor u indienen bij de AFM. Wij onderhouden dan alle contacten met de AFM.
Met betrekking tot de vergelijkingskaart kunnen wij u adviseren bij de keuzes die u hierin kunt maken en wij kunnen de vergelijkingskaarten voor u maken in het portaal van de AFM.
Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!