Bij wie moet een klant klagen na een overname?

18 mei 2021 om 17:00

De klager heeft een klacht over zijn in 1997 afgesloten beleggingsverzekering. Hij is van mening dat de adviseur de opvolger is van zijn eerdere tussenpersoon. Maar de adviseur stelt dat de klant niet de juiste tussenpersoon aanspreekt, omdat de adviseur de portefeuille van de klant nooit in beheer heeft gehad. De geschillencommissie moet beoordelen of de klant bij de juiste tussenpersoon klaagt en kan daarna pas beoordelen of zij de klacht in behandeling kan nemen.  

De feiten  

De klager heeft door bemiddeling en advisering van een assurantietussenpersoon in 1997 een beleggingsverzekering afgesloten bij Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Bij de verzekering is sprake is van een overlijdensrisicodekking en kapitaalbouw op basis van beleggen met het beleggingsrisico geheel voor rekening van de klager. De beoogde einddatum van de verzekering is 18 januari 2022.  

De adviseur zou verantwoordelijk zijn voor de adviezen die de voorgaande tussenpersonen vanaf 1997 aan de klager hebben gegeven. Het gaat om AB&P Financieel Adviseurs, Huis en Hypotheek Hengelo, Snelders-Zijlstra Makelaars en N.T. Jansen Assurantiën. De aansprakelijkheidsrisico’s zijn bij de verschillende portefeuilleovernames overgegaan en komen voor rekening van de tussenpersoon. Volgens de klager is de adviseur tot schadevergoeding gehouden omdat hij zijn zorgplicht tegenover de klager geschonden heeft. 

De klager geeft aan dat hij nooit geïnformeerd is over de wijziging van de oude assurantietussenpersoon naar de adviseur. Hierdoor heeft hij nooit bezwaar kunnen maken tegen de verschillende contractovernames. De klager mocht ervan uitgaan dat alle voor de klager bekende feiten duiden op een voortgezette verantwoordelijkheid van de ene op de andere volgende tussenpersoon op basis van een rechtsgeldig tot stand gekomen adviesrelatie.  

Hoewel een andere assurantietussenpersoon de klager over de verzekering had geadviseerd, heeft de tussenpersoon de verplichting om de portefeuille na overname te controleren op fouten en deze eventueel te herstellen. Daarnaast had de tussenpersoon moeten controleren of de verzekering nog wel aansloot bij de wensen van de klager.  

Met de kennis in 1999, maar in ieder geval in 2002 van het product beleggingsverzekering had het de tussenpersoon duidelijk moeten zijn dat van een passend product geen sprake was. Bovendien had de klager toen al een effecten-typisch beleggingsadvies moeten worden verstrekt, dat afgestemd zou zijn op zijn geactualiseerde klantprofiel. Voor zover de tussenpersoon in deze periode niet bekend was met deze feiten, dan had hij op een later moment ernaar moeten handelen.  

De tussenpersoon geeft als verweer aan dat hij nooit is opgetreden als de tussenpersoon van de klager. Uit het overnamecontract blijkt dat hij slechts een deel van de onderneming heeft overgenomen. De verzekering van de klager zat daar niet bij. De klager was al voor de overname door een wijziging door de verzekeraar overgegaan naar een andere tussenpersoon.  

De beoordeling  

Voordat de commissie zich kan buigen over de vraag of de tussenpersoon zijn zorgplicht jegens de klager heeft geschonden, moet zij beoordelen of zij bevoegd is om de klacht van de klager te behandelen. Uit de overgelegde stukken blijkt dat de portefeuille van de klager niet is overgenomen door de tussenpersoon of de rechtsvoorganger van de tussenpersoon. Als in het koopcontract wordt gekeken naar wat tot de overgenomen portefeuille behoort, dan wordt duidelijk dat de portefeuille van de verzekeraar daar niet toe behoort. De portefeuille van de klager is met dit contract dus niet overgenomen.  

Omdat uit de stukken niet is gebleken dat de klager een financiële dienst van de adviseur heeft afgenomen, is de klager geen consument in de zin van artikel 1 van het reglement. De klacht is daarom niet behandelbaar.  

Wat kunt doen? 

Overnames van financieel dienstverleners of portefeuilles zijn aan de orde van de dag in de huidige consoliderende markt. Hierbij is het goed om te weten wat u overneemt en hoe u het overneemt. Zorg ervoor dat u hier goed inzicht in krijgt en dat u duidelijk vastlegt wat u al dan niet overneemt. Heeft u een portefeuille overgenomen, maak dan een risicoanalyse van de overgenomen contracten en richt u zorgplicht in op basis van de gesignaleerde risico’s. Hierop is het begrip ‘redelijkheid en billijkheid’ van toepassing. In voorkomende gevallen zal de rechter of de geschillencommissie oordelen wat van u als redelijk handelend en redelijk bekwaam beroepsbeoefenaar mocht worden verwacht. Start dan ook met het onderhoud bij de klanten met het grootste risico. 

Wat kan SVC voor u doen? 

Zoals hiervoor geschreven is het belangrijk om te weten wat u overneemt. Hierbij kan SVC u ondersteunen in het due diligence proces. Met een goed onderzoek krijgt u inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan de voorgenomen transactie. Op basis van deze risico’s kunt u het overnamecontract vormgeven en uw zorgplichtacties inplannen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!