Consultatie Beleidsregel geschiktheid 2012

1 augustus 2022 om 10:20

DNB en de AFM hebben van de wetgever de bevoegdheid gekregen om op sommige gebieden richtlijnen op te stellen, dit zijn Nadere Regelgevingen financiële ondernemingen (NRgfo’s). De Beleidsregel geschiktheid 2012 is hier één van. In deze Beleidsregel wordt beschreven waaraan bestuurders en toezichthouders van financiële ondernemingen aan moeten voldoen. Nadat deze Beleidsregel in 2019 nog is aangepast, hebben de toezichthouders weer een nieuw voorstel tot aanpassing gedaan. Deze aanpassing, die moet ingaan op 1 januari 2023, heeft vooral te maken met de inwerkingtreding van Europese verordeningen. Daarnaast is er een opvallende wijziging waar het de gevolmachtigd agenten betreft.

In 2019 werden al aanvullende eisen gesteld op het gebied van specifieke kennis en vaardigheden voor dagelijks beleidsbepalers van gevolmachtigd agenten, nu komt hier de toetsing op de geschiktheid ten aanzien van de beheerste en integere bedrijfsvoering bij. Verzekeraars besteden belangrijke processen uit aan gevolmachtigd agent, volgens de toezichthouders. Je kunt hierbij denken aan het klantacceptatieproces, risicomanagement, premie-inning en claimafhandeling. Ondanks dat de verzekeraar verantwoordelijk is voor deze uitbesteding, is het belangrijk dat de beleidsbepalers van de gevolmachtigd agenten de vaardigheden en kennis hebben om de bedrijfsvoering van de gevolmachtigd agent te bewaken en beheersbaar te houden, valt te lezen in de consultatietekst. De kennis en ervaring moeten zijn opgedaan in een niet-financiële onderneming, maar worden wel gerelateerd aan de aard van de onderneming waar een beleidsbepaler werkzaam zal zijn.

In de beoordeling door de AFM zullen worden betrokken:

  • de omvang van de onderneming waar de ervaring is opgedaan;
  • de functie waarin een beleidsbepaler zijn of ervaring heeft opgedaan; en
  • de complexiteit van de onderneming waarin de beleidsbepaler zijn ervaring heeft opgedaan.
De ervaring moet voldoende aansluiten op de onderneming en de functie die een beleidsbepaler gaat uitoefenen.

Deze wijziging betekent dat de eisen die gelden voor een beleidsbepaler van een gevolmachtigd agent zijn verplaatst van groep C (financiële dienstverleners, zoals adviseurs en bemiddelaars) is verplaatst naar groep B (aanbieders van krediet, beleggingsinstellingen etc.). Al sinds de wijzigingen in 2019 was het voor een gevolmachtigd agent niet meer mogelijk om een vergunning voor een kleine onderneming (maximaal 6 personen) aan te vragen. Dit blijft zo.

Wat kunt u doen?

Neem de wijzigingen in de Beleidsregel goed door en bepaal of het voor uw onderneming relevant is om hierop te reageren. Dit kunt u nog doen tot 15 september 2022. Verder adviseren wij u er rekening mee te houden dat als u een nieuwe beleidsbepaler wil aanstellen, dat deze aan de nieuwe vereisten zal moeten voldoen vanaf 1 januari 2023. Voor de bestaande beleidsbepalers heeft deze wijziging geen gevolgen.

Wat kan SVC voor u doen?

Als u een nieuwe beleidsbepaler wil aanstellen, dan kan SVC u in dat proces begeleiden. Wij kunnen het CV van de kandidaat-beleidsbepaler beoordelen en u een inschatting geven of deze succesvol door de beoordeling van de AFM komt. Verder kunnen wij u ondersteunen bij het aanmelden van de kandidaat bij de AFM en de contacten met de AFM hierover onderhouden. Wilt u meer informatie? Neem, dan contact met ons op.
Proud member of
Logo PIAGROUP
Volg ons op LinkedIn
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!