Consultatie Wijzigingswet Financiƫle Markten 2019

6 maart 2019 om 16:00

Op 25 februari 2019 heeft het Ministerie van Financiën de concept Wijzigingswet Financiële Markten 2019 ter consultatie aangeboden aan de markt. Naast wijzigingen voor herverzekeraars en beleggingsondernemingen bevat deze concept wijzigingswet ook veranderingen voor aanbieders, adviseurs en bemiddelaars in financiële producten. Marktpartijen hebben tot 25 maart 2019 de tijd om te reageren op deze consultatie.

Distributiestrategie

De Minister stelt voor in navolging van de bepalingen die al langer gelden voor verzekeringen en beleggingsproducten om aanbieders van betaalrekening of krediet verplicht te stellen de adviseurs en bemiddelaars waarmee zij samenwerken om hun product te distribueren, te informeren over de kenmerken van het financiële product, de kenmerken en doelstellingen van de doelgroep en de distributiestrategie.

De financieel dienstverlener moet vervolgens over adequate procedures en maatregelen beschikken om de producten te beoordelen en waarborgen dat deze producten aansluiten bij haar eigen distributiestrategie en doelgroep. De financieel dienstverlener moet periodiek, of als daar aanleiding toe is, evalueren of de producten die zij aanbiedt nog aansluiten bij de doelgroep en de distributiestrategie. De relevante informatie die voortkomt uit deze evaluatie moet de financieel dienstverlener aan de aanbieder van het product verstrekken.

In onze ogen komt dit erop neer dat u dient te beschikken over een distributiestrategie, waarin u uw doelgroepen definieert en het soort producten dat past bij deze doelgroep. Daarnaast moet u alle producten die u adviseert, dan wel in bemiddelt, opnemen in een productcatalogus, hier een beoordeling voor uitvoeren en bepalen of dit product, dan wel de wijze van distributie (nog) past bij uw doelgroep. De resultaten van deze analyse moet u opnemen in uw productcatalogus. Alleen producten die aansluiten bij uw distributiestrategie mogen worden dan nog actief worden geadviseerd en bemiddeld. Sluit een product niet meer aan, dan moet u ook beoordelen in hoeverre de lopende producten nog aansluiten bij uw klanten en hier eventueel een herstelactie voor uitvoeren.

Deze maatregel wordt ingevoerd om de werkdruk bij de toezichthouders te verminderen. Volgens het Memorie van Toelichting, behorende bij deze wet, is een hoogopgeleide medewerker bij een financieel dienstverlener eenmalig circa 8 uur kwijt (uurtarief € 55,00) voor eenmalige inrichting. Onze inschatting is dat met het zorgvuldig invullen van deze wetgeving de financieel dienstverlener sowieso eenmalig het dubbele aantal uren kwijt is. Daar bovenop komt de periodieke evaluatie. Wij schatten dit toch ook minimaal op 4 uur per jaar. Reken er daarbij op dat het gemiddeld uurtarief van een financieel dienstverlener van € 125,00 gangbaarder is dan € 55,00 en u komt op fors hogere lasten uit. 

Meer lezen?

Het consultatiebericht en de voorgestelde wetswijziging vindt u hier.

Wat kunt u doen?

Als u zich niet kunt vinden in deze wetgeving of net als ons van mening bent dat de kosten die in de wijzigingswet zijn opgenomen te hoog zijn, dan kunt u consulteren op deze wet en dit bij de Minister aangeven. Is de wet eenmaal van kracht geworden, dan zal u moeten voldoen aan deze wetgeving.

Wat kan SVC voor u doen?

Zodra de wijziging is ingevoerd in de Wft, zullen wij concepten aanleveren in ons SVC Kennisportal voor het distributiebeleid, productcatalogus, procedure beoordelen producten en evaluatieformulieren. Op deze wijze geven wij u handreikingen om invulling te kunnen geven aan de wettelijke bepalingen. Voor meer informatie over het SVC Kennisportal verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!