Is 9 jaar geen contact met klant schending zorgplicht?

29 september 2021 om 15:30

In deze procedure vordert de tussenpersoon premies die zij als assurantietussenpersoon voor de klant heeft betaald. De klant verweert zich daartegen en maakt de tussenpersoon het verwijt dat zij is tekortgeschoten in de zorgplicht die de tussenpersoon rustte. Ondanks een scheiding en faillissement van de klant was er in die periode geen contact opgenomen door de tussenpersoon. De vraag is: is negen jaar geen contact met de klant schending van de zorgplicht? 

De feiten 

De klant heeft in het verleden via zijn tussenpersoon een aantal verzekeringen afgesloten. De tussenpersoon droeg de premies aan de verzekeraars af en bracht die bij de klant in rekening. Door een administratieve fout heeft de tussenpersoon de premies sinds 2007 niet geïncasseerd bij klant en hem geen herinneringen gestuurd. Toen zij daar in 2016 achter kwam, heeft zij de klant verzocht alsnog de openstaande facturen te voldoen. De premies waren intussen door de tussenpersoon wel aan de verzekeringsmaatschappijen betaald. 
 
De openstaande premies zijn opgelopen tot ruim € 22.000,00. Voor de kantonrechter eist de tussenpersoon betaling van dit bedrag. De klant is echter van mening dat de tussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden door in september 2010 geen contact te zoeken om de persoonlijke situatie van de klant te bespreken en zijn verzekeringsportefeuille af te stemmen op zijn persoonlijke situatie. De kantonrechter geeft de tussenpersoon gelijk en vordert de klant tot betaling van ruim € 12.000,00. 
 
In hoger beroep heeft de klant zijn vordering in geld uitgedrukt. Hij beweert door de vermeende zorgplichtschending bijna € 13.000 schade te hebben geleden, waarvan ruim de helft is begroot als schade op zijn ziektekostenverzekering.  
De man voert aan dat de tussenpersoon in 2010 bekend was met zijn echtscheiding en het faillissement van zijn onderneming. Hij vindt dat de tussenpersoon contact met hem had moeten opnemen om te bespreken of de doorlopende verzekeringen aangepast moesten worden. Hij had dan minder zorgpremie betaald en de pleziervaartuigenverzekering kunnen opzeggen, omdat de boot inmiddels was verkocht.  

De beslissing 

Het hof oordeelt dat er geen sprake is van schending van enige zorgplicht ten aanzien van de ziektekostenverzekering, de pleziervaartuigverzekering, de AVP, de doorlopende reisverzekering en de opstalverzekering. In beginsel heeft de tussenpersoon de taak de verzekerde te wijzen op de gevolgen voor de dekking van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen als hem feiten bekend zijn geworden die daarop van invloed kunnen zijn. Dat zal met name van belang zijn bij gewijzigde omstandigheden die tot gevolg hebben dat schades die voorheen verzekerd waren niet langer of in mindere mate voor vergoeding in aanmerking komen. 
 
Een echtscheiding of bedrijfsfaillissement hebben echter geen invloed op de dekkingsgraad van de betrokken verzekeringen. Die vormen op zichzelf geen aanleiding om polissen aan te passen. Een opstalverzekering kan niet worden opgezegd zolang de opstal niet is verkocht. De ziektekostenverzekering is wettelijk verplicht. Wijziging in de persoonlijke omstandigheden hebben niet perse effect op het gekozen verzekeringspakket. Bovendien staat het de verzekerde vrij om jaarlijks over te stappen of een ander pakket te kiezen. De AVP was ten behoeve van de kinderen van de klant afgesloten. De klant heeft daarnaast niet gemeld dat zijn boot was verkocht. Een tussenpersoon mag ervan uitgaan dat de eigenaar van een verzekerde boot bij de verkoop daarvan zelf bedenkt dat de verzekering kan worden opgezegd. 
 
Afhankelijk van de afspraken die een tussenpersoon maakt met zijn klant met betrekking tot nazorg, is het de vraag of gewijzigde persoonlijke omstandigheden van een klant reden is voor een tussenpersoon om alleen om die reden in contact te treden met de klant, aldus het hof. Wanneer is afgesproken om de verzekeringsportefeuille regelmatig door te nemen, zou dat anders kunnen zijn. Maar de klant geeft zelf aan dat hij zich niet kan herinneren dat dergelijke afspraken zijn gemaakt. Voor zover veranderingen in het leven van de verzekeringsnemer voor hemzelf wel aanleiding zijn tot aanpassing van het verzekerde pakket of het stellen van vragen daarover, ligt het op zijn weg om daarover contact op te nemen met zijn assurantietussenpersoon. Het feit dat er negen jaar lang geen premienota’s zijn gestuurd, maakt evenmin dat er sprake is van schending van de zorgplicht. 
 
Het hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter en veroordeelt de klant in de proceskosten in hoger beroep. 

Wat kunt u doen? 

Door de jaren heen zijn er verschillende uitspraken gedaan over zorgplicht. Belangrijk hierbij is iedere keer weer: ‘wat heeft u met uw klant afgesproken?’ en ‘waar mocht uw klant op rekenen?’. In voorkomende gevallen zal de rechter altijd beoordelen of u hebt gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Hierbij is het niet alleen belangrijk welke afspraken u met uw klant heeft gemaakt, maar ook welke indruk u wekt. Alle informatie die u aan uw klant verstrekt moet op elkaar aansluiten. Denk hierbij aan uw website, dienstenwijzer en een eventuele opdracht tot dienstverlening. 

Ons advies is om altijd -ook bij particuliere klanten- te werken met een opdracht tot dienstverlening in combinatie met algemene voorwaarden. In deze casus heeft het ‘tekort’ aan onderhoud niet geleid tot dekkingsbeperkingen bij de klant, waardoor deze feitelijk geen schade heeft. Daarnaast heeft de rechter geoordeeld dat er ook een mate van eigen schuld is aan de zijde van klant, omdat hij zelf deze wijzigingen ook niet heeft doorgegeven. 

Wat kan SVC voor u doen? 

Wilt u informatie of begeleiding bij het opzetten van uw dienstverlening met betrekking tot doorlopende dienstverlening of abonnementen? Of uw dossiers laten controleren door middel van een zorgplicht-audit? Neemt u dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!