Kan klant opdracht ontbinden op grond van dwaling?

14 januari 2021 om 11:00

In verband met de aankoop van een woning heeft de klant een gesprek gevoerd met de adviseur en de Opdracht Tot Diensterlening (OTD) voor akkoord ondertekend. Volgens de klant heeft de adviseur mondeling toegezegd dat er binnen twee weken een definitieve offerte voor een hypothecaire geldlening zou zijn, maar deze toezegging is niet komen vast te staan. Daarnaast heeft de klant zich op het standpunt gesteld dat de factuur die hij van de adviseur ontvangen heeft, te hoog is. Kan de klant de opdracht ontbinden op grond van dwaling? 

De feiten 

De klant, zelfstandig ondernemer, heeft met zijn partner een woning aangekocht die eind februari 2020 zou moeten worden overgedragen. De woning was zonder voorbehoud van financiering aangekocht, dus snelheid in het regelen van financiering was gewenst. Medio januari 2020 heeft de klant een gesprek met de adviseur en tekent daar een OTD. Hierin is duidelijk vastgelegd wat de kosten zijn voor het advies, voor bemiddeling en welke kosten er in rekening worden gebracht bij annulering van de opdracht. 

Na het eerste gesprek levert de klant al stukken in die door de adviseur zijn opgevraagd. De adviseur geeft aan direct aan de slag te gaan. Eind januari informeert de klant per e-mail of er al een offerte binnen is. Het voorlopige renteaanbod is er uiteindelijk een paar dagen later, maar diezelfde dag annuleert de klant de afspraak om het renteaanbod te bespreken met de adviseur. Twee weken later ontvangt de klant de factuur inzake de advieskosten van de adviseur. 

De klant geeft aan dat de OTD is ondertekend na een verkeerde voorstelling van zaken door de adviseur. Hij vindt dan ook dat hij de OTD kan vernietigen op grond van dwaling en dat hij geen kosten aan de adviseur verschuldigd is. Ook klaagt de klant over de hoogte van het gefactureerde bedrag, die onredelijk hoog zou zijn en niet overeenkomen met de OTD. Hij wil dat de kosten gematigd worden tot € 350,- in plaats van € 1.165,-. 

De beoordeling 

Aan de Commissie is ter beoordeling voorgelegd of de adviseur aan de klant heeft toegezegd dat hij binnen twee weken een offerte voor een hypothecaire geldlening zou krijgen. Een dergelijke toezegging niet is komen vast te staan. Dit is volgens de adviseur sowieso geen realistische termijn, omdat de klant zelfstandig ondernemer is. De klant is er niet in geslaagd om bewijs te leveren voor zijn stelling. Hierdoor is de beweerde toezegging voor de Commissie niet vast komen te staan en kan de OTD niet worden vernietigd op grond van dwaling. 

Daarnaast heeft de Commissie beoordeeld of het factuurbedrag van de adviseur gematigd moet worden. Daarbij geldt dat bij de uitleg van een schriftelijke overeenkomst telkens van beslissende betekenis zijn alle omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen. Met andere woorden: het gaat niet alleen om de tekst van de overeenkomst maar ook om de context.  

Alles overziend, is de Commissie van oordeel dat de OTD zo moet worden uitgelegd dat de klant de opdracht beëindigd heeft tijdens het adviestraject, voordat hij het adviesrapport ontvangen heeft. De volgende vraag is of het bedrag van € 1.165,- een redelijke vergoeding is. Voor de Commissie staat niet vast of de adviseur met de klant besproken heeft dat het aanvragen van een hypothecaire geldlening impliceert dat er sprake is van advies. Wel staat vast dat de adviseur na ontvangst van de stukken van de klant een aanvraag ingediend heeft, een adviesrapport opgesteld heeft en een afspraak met de klant gemaakt heeft om het renteaanbod te bespreken. Consument heeft weliswaar niet meer dan één renteaanbod ontvangen, maar op begin februari 2020 was er nog tijd om bij andere geldverstrekkers een aanvraag in te dienen. Gelet op deze omstandigheden is het niet onredelijk dat de adviseur € 1.165,- in rekening gebracht heeft. De conclusie luidt dat de factuur gehandhaafd mag worden.  

Wat kunt u doen? 

Uit deze uitspraak blijkt dat het belangrijk is welke afspraken er zijn gemaakt met de klant, Dat is vastgelegd welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd en welke kosten daar tegenover staan. Zijn de afspraken duidelijk genoeg, zodat de klant weet welke gevolgen het ondertekenen van de OTD en het mogelijk annuleren van de opdracht heeft.
Het is aan te bevelen om voor aanvang van uw advieswerkzaamheden een Opdracht tot dienstverlening met uw klant overeen te komen. Zet hier duidelijk in wat de kosten van zowel uw advies- als uw bemiddelingswerkzaamheden zijn.
Daarnaast adviseren wij u naast uw OTD gebruik te maken van Algemene Voorwaarden. Zo kunt u in de OTD de specifieke afspraken met de klant vastleggen en verwijzen naar de op de dienstverlening van toepassing zijnde algemene voorwaarden waarin de overige afspraken zijn vastgelegd. Dit maakt uw dienstverlening nog transparanter. 

Wat kan SVC voor u doen? 

In onze kennisportal hebben wij diverse sjablonen beschikbaar. Bijvoorbeeld voor een Opdracht tot dienstverlening. Algemene voorwaarden kunt u het beste door een jurist laten opstellen. Zorg er dan wel voor dat deze niet te lang en in begrijpelijke taal zijn. Wanneer u gebruik maakt van algemene voorwaarden is het van belang dat deze in de dienstenwijzer en / of Opdracht tot dienstverlening van toepassing worden verklaard. Daarbij moeten zij actief overhandigd zijn aan de klant. Naar uw website verwijzen is niet voldoende. Heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!