Kwaliteit van adviesgesprekken onder loep van de AFM

14 februari 2023 om 17:00

De AFM heeft geconstateerd dat er steeds minder verzekeringen worden afgesloten die een klant moeten beschermen tegen de risico’s van overlijden of arbeidsongeschiktheid. Na signalen uit de markt dat niet alle financieel dienstverleners altijd even kritisch zijn, gaat de AFM-onderzoek doen naar de kwaliteit van adviesgesprekken.
  
De laatste keer dat de toezichthouder naar adviesgesprekken onderzocht is 10 jaar geleden. Naar aanleiding van dat onderzoek zijn er leidraden voor hypotheekadvies uitgebracht om adviseurs te ondersteunen en de kwaliteit van advies te borgen. In het nieuwe onderzoek wordt beoordeeld wat aan bod komt tijdens de adviesgesprekken. Te denken valt aan verduurzaming van de woning, het risico bij arbeidsongeschiktheid en overlijden en het hebben van een studieschuld.  

Maatwerk 

De AFM heeft aangegeven maatwerk belangrijk is. Het is alleen niet bedoeld om meer te kunnen lenen wanneer dit niet verantwoord is. In 2022 heeft de toezichthouder bij diverse geldverstrekkers onderzoek gedaan naar maatwerk. Bij sommige aanbieders was het beleid met betrekking tot maatwerk beter op orde dan bij anderen. Het is belangrijk dat bij maatwerk de geldverstrekker het inkomen moet kunnen vaststellen en met stukken kan onderbouwen dat de reden tot afwijking verantwoord is. Dit moet gemotiveerd en onderbouwd zijn. Van belang is dat aanbieders de criteria hebben voor het vaststellen van een bestendig inkomen of structureel lagere kosten van levensonderhoud. Acceptanten en adviseurs moeten weten waar ze aan toe zijn, zodat klanten juist en verantwoord geadviseerd kunnen worden.  

Wat kunt u doen? 

Zorg bij een hypotheekadvies voor een goede afstemming van de aard van de opdracht. Wil de klant geen advies op het gebied van arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid? Leg dit dan vast in uw opdracht van dienstverlening. Vraag alle relevante bij u klant uit, benodigd voor een grondige analyse en een onderbouwd advies. Durf door te vragen op gegeven antwoorden van de klant, confronteer de klant met tegenstrijdigheden en vraag welke prioriteit(en) de klant heeft met betrekking tot de hypotheek. Maak een goed klantprofiel en maak op basis daarvan een scherpe analyse van passende mogelijkheden. Wees realistisch en geef een duidelijk, eerlijk en gemotiveerd advies. Bied maatwerk aan waar het kan, maar durf ook nee tegen de klant zeggen. 

Wat kan SVC voor u doen? 

Het Keurmerk Financiële Dienstverlening heeft een normenkader opgesteld, waarmee u kunt voldoen aan de eisen van de Wft. Deelnemers aan het Keurmerk ontvangen het normenkader en krijgen toegang tot de SVC Kennisportal. In dit Kennisportal treft u alle relevante procedures, instructies en formulieren om aan de wettelijke eisen te voldoen. Daarnaast ontvangt u regelmatig nieuwsbrieven met relevante ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en kunt u gebruik maken van onze Wft helpdesk. Tenslotte voeren wij tenminste één keer per 18 maanden een onderzoek bij u op kantoor uit, zodat u zeker weet en aan klanten en de toezichthouder kunt laten zien dat u aan de (wettelijke) vereisten voldoet. Door ondersteuning bij de inrichting van uw processen en een periodiek onderzoek kunt u Advies met de zekerheid van het Keurmerk geven! Neem contact met ons op voor meer informatie over het Keurmerk Financiële Dienstverlening.  
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!