Maximale hypotheek als anker voor consument

14 februari 2021 om 21:00

Uit onderzoek, dat plaatsvond in het kader van het Actieplan Consumentenkeuzes, blijkt dat wanneer klanten een getal te zien krijgen, dit getal van invloed is op de keuzes die zij maken; het ankereffect. Bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning oriënteren klanten zich en kunnen op een website of door een adviseur laten berekenen wat zij, op grond van de leennormen in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet, kunnen lenen. Dit getal is als een anker voor de klant. Zij gebruiken dit getal om een woning aan te gaan kopen. Maar is dat wel verstandig?

Bij een berekening van een maximale hypotheek, zeker wanneer die wordt berekend op een website, wordt vaak geen rekening gehouden met de volledige persoonlijke en financiële situatie en de overige wensen van de klant. Hierdoor ontstaat het risico dat klanten een hogere hypotheek afsluiten dan goed voor ze is. De adviseur speelt hier een belangrijke rol in. Want gelukkig schakelen veel mensen (bij starters onder de 30 zelfs 7 op de 10)* die van plan zijn een woning aan te gaan kopen een financieel adviseur in. Echter zijn niet alle adviseurs zich bewust van het ankereffect en de sturende rol die zij hebben in het adviestraject.

Ankereffect

CentERdata, Nibud en de Universiteit van Amsterdam hebben onderzoek gedaan naar de mogelijk sturende werking van het informeren van klanten over de maximale hypotheek en hoe een ankereffect kan worden tegengegaan. Het blijkt dat het ankereffect doorwerkt in alle onderzochte fasen van het hypotheekproces. Bij het bepalen van een prijsklasse bij het zoeken naar een woning, het selecteren van (te dure) woningen om te bezichtigen en het vaker in de wind slaan van een negatief advies van een financieel adviseur.

Om het ankereffect tegen te gaan is het van belang dat er een bij de klant passend hypotheekbedrag wordt afgegeven. En dat er duidelijk wordt uitgelegd waarom het maximale hypotheekbedrag in de toekomst mogelijk voor die klant te hoog kan zijn. Dat is de taak van de adviseur.

Minister Hoekstra nodigt partijen uit om verder te verkennen in hoeverre de kennis over het ankereffect een meer prominente rol kan krijgen in het adviesproces.

Wat kunt u doen?

Wees u bewust van uw rol als financieel adviseur. Het is makkelijk om te berekenen wat een klant op basis van het (huidige) inkomen kan lenen. Maar belangrijker is: wat wil en kan de klant betalen? Dit bepaalt u op basis van de inventarisatie van de financiële positie, de wensen en doelstellingen en risicobereidheid van de klant. U geeft dus niet alleen advies over wat de klant maximaal kan lenen, maar ook of de bijbehorende maandlast verantwoord is, zowel nu als in de toekomst. Nu u weet dat de klant vaak een getal als uitgangspunt (anker) gebruikt, is het belangrijk het juiste getal te noemen.

Wat kan SVC voor u doen?

In het SVC Kennisportal vindt u uitgebreide informatie over het vaststellen van verantwoorde woonlasten. Door het afnemen van het Wft-abonnement of Compliance-abonnement, krijgt u toegang tot het Kennisportal. Ook kunnen wij u en uw adviseurs in de onze workshop ‘Twaalf stappen naar een goed advies’ meenemen in de verantwoordelijkheden van de adviseur. Neem voor meer informatie over onze dienstverlening contact met ons op.

Het volledige onderzoeksrapport vindt u hier.

* Bron: Infinance
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!