Nazorg bestaande klant

16 oktober 2019 om 18:00

Op grond van artikel 4:20 lid 3 Wft moet een klant door zijn financieel dienstverlener (dat kan de tussenpersoon zijn en/of de geldverstrekker) tijdens de looptijd van het financiële product worden geïnformeerd over wezenlijke wijzigingen in de informatie die aan de klant is verstrekt bij de aanschaf van het product. Dat kunnen wijzigingen die het product betreffen, of wijzingen in de wet- en regelgeving. Afhankelijk van de afspraken die u als tussenpersoon met uw klant heeft vastgelegd over nazorg, kunt u nooit weglopen voor de privaatrechtelijke nazorg die u heeft ten opzichte van uw klant. Want dan geldt op grond van artikel 7:401 BW dat u zich hoort te gedragen als een redelijk handelend en redelijk bekwaam persoon. Een term die veel voorkomt bij uitspraken van het Kifid en burgerlijk rechter. Maar wat houdt dit precies in? Hieronder een aantal voorbeelden.

Dalende premies van verzekeringen

De premies van verzekeringen zijn constant in beweging. Dat is logisch, want is van verschillende factoren afhankelijk. U hoeft niet bij iedere premiewijziging uw klant te informeren. Maar wanneer er een duidelijke trend waarneembaar is, bent u wel verplicht om uw klanten hiervan op te hoogte te stellen. De premies van overlijdensrisicoverzekeringen dalen al sinds enkele jaren. Uit recente uitspraken van het Kifid is gebleken dat de betrokken adviseur de klant hiervan op de hoogte had moeten stellen.

Aflosvrije hypotheek

In 2035 lopen een groot aantal aflosvrije hypotheken af. Dit houdt in dat deze leningen moeten worden afgelost. Of, indien mogelijk, verlengd, met mogelijk fiscale consequenties.  Het blijkt dat veel klant dit niet voldoende beseffen. Of kunnen overzien wat de gevolgen voor hen zijn, 30 jaar na het afsluiten van de hypotheek en (bijna) met pensioen. De AFM heeft aangegeven dat financieel dienstverleners hun klanten hierover moeten informeren. Per klant zal bekeken moeten worden wat het risico is wat een klant kan en wil lopen. En er zal beoordeeld moeten worden of actie noodzakelijk is. De hypotheek omzetten en gaan aflossen. Maar misschien blijkt na een analyse dat de klant helemaal geen risico loopt met de (deels) aflosvrije hypotheek. Ook dat is goed om de klant te melden. Een mooi contactmoment.

Overlijdensrisicoverzekering niet meer verplicht bij NHG

Onlangs heeft Carla Muters, lid van de directie van NHG, bekend gemaakt dat de NHG de verplichting tot het hebben van een overlijdensrisicoverzekering ook voor de bestaande hypotheken met een NHG zal laten vallen. Het wijzigen van zo’n belangrijke voorwaarde van NHG is een wezenlijke wijziging, waarover u en de geldverstrekker de klant behoort te informeren. De klant kan zelf beslissen of hij meer informatie wil, of dat een nieuwe advies voor zijn persoonlijke en financiële situatie nodig is.

Wat kunt u doen?

Wij kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om afspraken die u maakt met uw klant over wat u wel en wat u niet voor hem doet vast te leggen. Zo weet de klant wat hij van u kan en mag verwachten. Legt u niets vast, dan blijft u gebonden aan de wettelijke nazorgverplichting en zult u sowieso tijdens de looptijd van het afgesloten financiële product contact moeten houden met uw klant. Dit kan door regelmatig een nieuwsbrief aan al uw klanten te sturen. Of in bepaalde gevallen een specifieke doelgroep rechtstreeks aan te schrijven. Helemaal niets doen, of wachten tot de klant contact met u opneemt is geen optie. Het risico is groot dat u bij een klacht of procedure aan het kortste eind trekt. Daar staat tegenover dat, indien de klant van u  advies wil, naar aanleiding van de informatie die u hebt verstrekt, u hier gewoon een beloning aan mag koppelen.

Wat kan SVC voor u doen?

SVC heeft een workshop / lezing ontwikkeld over nazorg. Hier wordt aan de hand van nog meer voorbeelden verteld wat het belang van nazorg is. En wat u in voorkomende gevallen voor uw klant kunt doen. Ook hebben wij een digitaal Kennisportal ontwikkeld waar u uw beleid over nazorg en eventuele acties die u wilt uitvoeren op dit gebied kunt vastleggen. Zo zijn ook uw medewerkers op de hoogte van uw beleid en is er altijd informatie voorhanden. Wilt u meer informatie over de workshop nazorg of onze Kennisportal? Neemt u dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!