Nederlandse huishoudens hebben te lage buffers

14 juli 2020 om 18:00

De helft van de Nederlandse huishoudens houdt volgens de Nibud-normen te weinig buffers aan, blijkt uit onderzoek van de AFM. Een doorsnee huishouden heeft maar 2.000 euro om een inkomensterugval op te vangen, zonder in te teren op het spaarpotje voor tegenvallers. 
 
De toezichthouder heeft onderzoek gedaan naar de buffers van Nederlandse huishoudens om een plotse daling van het inkomen te kunnen opvangen. Een van de belangrijkste conclusies daaruit is wel dat de coronacrisis de financiële weerbaarheid van Nederlandse huishoudens behoorlijk op de proef stelt. Met overbruggingsregelingen heeft de overheid tijdelijk verlichting heeft geboden. Maar vroeg of laat zullen de gevolgen van een recessie voelbaar zijn op de arbeidsmarkt. En dan komt het aan op de financiële weerbaarheid van huishoudens.  

Kwetsbare groepen 

Jongeren, flexwerkers en zelfstandigen zijn volgens het onderzoek het meest kwetsbaar bij een plotse daling van het inkomen. Zij lopen een groter risico op werkloosheid, zijn kwetsbaarder vanwege hun relatief hoge vaste lasten én hebben vervolgens weinig tot geen geld achter de hand om op terug te vallen. Hoewel de buffers van zelfstandig ondernemers volgens dit onderzoek over het algemeen hoger zijn, is bij verlies aan opdrachtgevers de inkomensterugval naar bijstand veel ingrijpender.  
 
Als je kijkt naar uitgavenpatronen, dan zie je dat sommige huishoudens driekwart van hun inkomen uitgeven aan noodzakelijke (vaste) lasten. Dan is het lastig om daarnaast te sparen. De AFM waarschuwt dan ook voor overkreditering. Hoewel er al maatregelen zijn getroffen, zoals betaalpauzes op leningen en de maximale rente op leningen dat verlaagd is naar 10%, moet er wel voor gewaakt worden dat deze oplossingen niet de problemen van morgen worden. Mensen zijn in lastige tijden vatbaarder voor onverstandige oplossingen of aanbiedingen van malafide geldverstrekkers. 
 
De AFM waarschuwt consumenten voor het aangrijpen van krediet of andere financieringsbronnen. Het ene probleem kan het andere probleem uitlokken. Wat men beter kan doen is zich in een vroeg stadium melden bij schuldeiser en samen te beoordelen wat passende mogelijkheden zijn. 

Wat kunt u doen? 

Bij het afsluiten van een hypotheek of lening zijn klanten snel geneigd om het risico van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid te bagatelliseren. “Ik heb zo weer ander werk” of “anders verkoop ik gewoon mijn huis” is een veel gehoorde kreet. Maar hoe realistisch is dat tijdens een crisis? Breng daarom goed de risico’s en de gevolgen voor uw klant in beeld en biedt een passende oplossing aan. Dit kan een verzekering zijn, maar ook het advies hoeveel de klant achter de hand moet houden om de lasten op vangen bij inkomensterugval.

Biedt uw klanten tijdig uw hulp aan, wanneer u signalen ontvangt dat klanten moeite hebben met het betalen van de vaste lasten. Of nog beter: benader uw klanten actief met de boodschap dat u ook in deze (wellicht) moeilijke tijden hun adviseur bent! Door stress vinden klanten minder snel zelf een oplossing. Of men schaamt zich voor de opgelopen achterstand. Informeer uw klanten over mogelijke oplossingen en biedt aan om samen te voorkomen dat problemen groter worden. De kosten voor advies voor het oplossen of voorkomen van betalingsachterstanden hoeft u niet bij u klant in rekening te brengen, maar mag door de geldverstrekker vergoed worden. 
 

Wat kan SVC voor u doen? 

Het SVC Kennisportal biedt voor de financieel adviseur alle procedures, instructies en handvatten om uw klanten goed te adviseren, maar ook om uw klant te ondersteunen tijdens het beheer. Wilt u meer informatie over het SVC Kennisportal of een vrijblijvende demonstratie? Neem dan contact met ons op. 
 
Lees hier het volledige rapport van de AFM
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!