Opleiding Gevolmachtigd Agent binnenkort van start!

12 december 2019 om 11:30

Hoewel de opleiding Gevolmachtigd Agent geen deel meer uitmaakt van het Wft vakbekwaamheidsbouwwerk is deze, mede gezien de voorgestelde Beleidsregel geschiktheid 2020 van DNB en AFM actueler dan ooit. Ook de NVGA vindt de vakbekwaamheid van de feitelijk leider van een volmachtbedrijf van groot belang en heeft daarom de verplichting tot diplomering van de feitelijk leider en permanente educatie opgenomen in het Kwaliteitsnormering.

Wij maken u graag attent op de opleiding Gevolmachtigd Agent die begin 2020 van start gaat bij SVC Compliance. De opleiding is erop gericht om de functie ‘Gevolmachtigd Agent’ goed te kunnen uitoefenen en aansluitend het diploma te behalen. De opleiding bestaat uit 5½ opleidingsdag waarvan de laatste 1½ opleidingsdag in de vorm van een examentraining.

De opleiding wordt gehouden in de cursusruimte op de kantoorlocatie van SVC Groep, Prinses Marielaan 1 te Amersfoort. De opleidingsdagen starten om 13.00 uur en eindigen om 20.00 uur. De totale studiebelasting bedraagt ± 85 uur.

De kosten voor deze opleiding (inclusief de examentraining) bedragen € 1.835,00* per deelnemer. Het is ook mogelijk om alleen de examentraining te volgen. De kosten voor de examentraining bedragen € 615,00 per deelnemer. Tevens is het mogelijk om zowel de opleiding (inclusief examentraining) als de examentraining in-company te verzorgen. De kosten hiervan zijn op aanvraag.

* Wij maken u er graag op attent dat u zelf de e-Learning van NIBE-SVV dient af te nemen. De kosten hiervan, inclusief één examenrecht, bedragen ca. € 1.000,00

Klik hier voor meer informatie, of hier om u direct aan te melden!
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!