UBO-register vanaf januari 2020 in werking

8 april 2019 om 10:00

Het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren is op 4 april 2019, na advies van de Raad van State, ingediend bij de Tweede Kamer. Dit houdt in dat vanaf januari 2020 het UBO-register in Nederland in werking treedt. Ondernemingen en rechtspersonen zijn in 2020 verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren. Een deel van deze persoonsgegevens zoals de naam en het economisch belang van de UBO wordt via het register openbaar.


Het doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit. Zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering door transparantie over wie de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming is. Het betreft de natuurlijke persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een onderneming of rechtspersoon aan de touwtjes trekt.

Minister Hoekstra geeft aan dat het van groot belang is dat wordt voorkomen dat het financiële stelsel wordt misbruikt voor bijvoorbeeld witwassen. Hij zal zich daarom blijvend inzetten op integriteit binnen de sector.

Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen, zal onderdeel worden van het handelsregister en daarmee onder beheer vallen van de Kamer van Koophandel. Een deel van de UBO-informatie zal openbaar toegankelijk zijn. Voor bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO’s zijn waarborgen opgesteld.

Vierde Europese anti-witwasrichtlijn

Invoering van een UBO-register is een uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Doel van deze richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!