Uitspraak KiFiD: ORV met kortere looptijd dan hypotheek

13 januari 2021 om 14:30

Klant stelt dat de adviseur niet of onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat zijn overlijdensrisicoverzekering een kortere looptijd heeft dan zijn hypotheek. Of in ieder geval dat hij onvoldoende is geïnformeerd over de hiermee samenhangende voor- en nadelen. De klant heeft hier echter te laat over geklaagd, waardoor dit deel van de klacht niet behandelbaar is. Het deel van de klacht dat gaat over de vraag of de klant voldoende is geïnformeerd over de voor- en nadelen van een kortere looptijd van de overlijdenrisicoverzekering. 

De feiten 

Klant heeft een hypotheek voor 30 jaar afgesloten en tegelijkertijd een overlijdensrisicoverzekering. In het adviesdossier is vastgelegd dat de verzekering, om de premie laag te houden, wordt afgesloten voor 15 jaar. Dit is de periode dat de kinderen nog klein zijn (grote risicoperiode) en de waarde van de beleggingshypotheek zal opbouwen.  

Als gevolg van een ziekte is de klant niet meer te verzekeren voor de tweede helft van de hypotheek. De klant vindt dat de adviseur niet of onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat zijn overlijdensrisicoverzekering een kortere looptijd heeft dan zijn hypotheek. Of in ieder geval dat hij onvoldoende is geïnformeerd voor- en nadelen die hiermee samenhangen. 

De klant eist dat er alsnog een passende overlijdensrisicoverzekering wordt gesloten. Indien dit niet mogelijk is, wil de klant dat er een regeling wordt getroffen voor de overbrugging van die looptijd en dat het door hem aan de adviseur betaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald. 

De beoordeling 

De Commissie oordeelt dat de kortere looptijd van de overlijdensrisicoverzekering duidelijk had moeten zijn op basis van het door de klant ondertekende aanvraagformulier. Van de klant mag namelijk worden verwacht dat hij de aan hem verstrekte informatie goed tot zich neemt en kritische vragen stelt bij onduidelijkheden. De klant heeft pas na 12 jaar geklaagd, waardoor dit deel van de klacht niet behandelbaar is en dan ook wordt afgewezen door de Commissie.  

Wat nog wel ter discussie staat is of de adviseur de klant voldoende heeft geïnformeerd over de voor- en nadelen die samenhangen met de kortere looptijd van de overlijdensrisicoverzekering ten opzichte van de hypotheek. Van een tussenpersoon mag verwacht worden dat hij de klant zodanig informeert over de aard van de verzekering en de risico’s van zijn keuzes, zodat de klant vóór het sluiten van de overeenkomst een weloverwogen beslissing kan nemen.  

De maatstaf daarbij is de zorg die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. En niet of de beroepsbeoefenaar de best denkbare prestatie heeft geleverd. Een tussenpersoon maakt geen fout als hij zijn klant wel een passende, maar niet de allerbeste of allergoedkoopste polis adviseert (behalve als hij dat uitdrukkelijk had toegezegd).  

Gezien de inhoud van het overlegde dossier gaat de Commissie er vanuit dat de klant door de adviseur zodanig is geïnformeerd dat hij weloverwogen heeft kunnen kiezen voor de overlijdenrisicoverzekering met een looptijd van 180 maanden. De conclusie is dat niet vast is komen te staan dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door onvoldoende te wijzen op de voor- en nadelen die samenhangen met de beperkte looptijd van de overlijdensrisicoverzekering ten opzichte van de hypothecaire geldlening. Ook dit onderdeel van de klacht wordt daarom afgewezen. 

Wat kunt u doen? 

Uit deze uitspraak blijkt dat het vastleggen van de wensen van de klant en de geadviseerde oplossing belangrijk is. Welke overwegingen heeft u meegenomen in uw analyse? Welke prioriteit(en) had de klant, wat is uw advies en welke alternatieven zijn er? Wat is noodzakelijk op basis van cijfers en normen, maar belangrijker is: wat adviseert u de klant op basis van zijn wensen en klantprofiel. Ook stelt de Commissie dat dit niet de goedkoopste oplossing hoeft te zijn. Tenzij dit specifiek is gevraagd door de klant of door u toegezegd. 

Wat kan SVC voor u doen? 

Heeft u behoefte aan overleg met betrekking tot uw dienstverlening over nazorg aan uw klant? Wij kunnen u hierin voorzien door middel van een dossiercontrole, een workshop en voorbeelden in onze kennisportal. Neem contact met ons op dan informeren wij u over de mogelijkheden.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!