Valt controleren tenaamstelling kenteken onder zorgplicht?

17 juni 2022 om 17:00

De klant houdt de tussenpersoon aansprakelijk, omdat de schade door de diefstal van zijn auto niet was gedekt onder de verzekering. Het kenteken stond op naam van de klant maar de auto was verzekerd op naam van de vader van de klant. Volgens de klant had de tussenpersoon navraag moeten doen naar alle relevante informatie, en onder meer moeten vragen op wiens naam het kenteken van de auto stond. Valt het controleren van de tenaamstelling van een kenteken onder de zorgplicht van een tussenpersoon? 

De feiten 

De auto van de klant is in september 2020 gestolen. De schade is door een expert op basis van de dagwaarde vastgesteld op € 7.300,- voor de auto en € 60,- voor twee kinderstoeltjes. De verzekeraar heeft de claim afgewezen omdat het kenteken van de auto op naam van de klant stond, maar de auto op naam van zijn vader was verzekerd.  

De klant vordert vergoeding van de schade die hij heeft geleden, doordat de schade door de diefstal van de auto niet onder de verzekering was gedekt, verminderd met de premie die is bespaard omdat de auto op naam van de vader was verzekerd. De klant is van mening dat de tussenpersoon had moeten vragen op wiens naam het kenteken van de auto stond, als hij dit niet wist. Dit heeft hij verzuimd te doen, als gevolg waarvan de auto niet op naam van de zoon maar op naam van de vader is verzekerd en er geen dekking voor de diefstalschade is.  

In februari 2020 heeft de klant een offerte gevraagd voor het overzetten van de verzekering van de auto op zijn eigen naam omdat hij en zijn echtgenote waren verhuisd en niet meer bij de ouders van de klant woonden. Er is niet besproken dat de klant de auto van de vader zou overnemen. De tussenpersoon heeft ook toen niet gevraagd op wiens naam het kenteken van de auto stond. 

Op 5 september 2020, na de diefstal van de auto, heeft de klant ook de verzekering van de nieuwe auto aangevraagd op naam van de vader. In dat gesprek is duidelijk gezegd dat het kenteken van de nieuwe auto op naam van de klant stond. De tussenpersoon heeft naar aanleiding van dit dekkingsverzoek voor de nieuwe auto niet gezegd dat het niet mogelijk was de verzekering op naam van de vader te sluiten. Dit heeft de tussenpersoon pas weken later gemeld. De polis is toen direct aangepast.  

De tussenpersoon geeft aan dat hij niet wist dat de auto op naam van de klant stond en hij had ook geen aanleiding om dit te vermoeden. Alle correspondentie, wijzigingen zijn door de vader doorgegeven en de premie is altijd voldaan door de vader. De tussenpersoon heeft geen aansluiting bij het RDW en kan daarom niet zien op wiens naam een kenteken staat. De vader geeft al jarenlang met regelmaat wijzigingen door op de autoverzekeringen en tijdens deze wijziging is niet gemeld dat het kenteken van de auto niet op zijn naam, maar op naam van de klant stond. Als de tussenpersoon wist dat het kenteken op naam van de klant stond, had hij de verzekering niet op naam van de vader gesloten.  

Na de diefstal van de auto heeft de klant een nieuwe auto doorgegeven met het verzoek deze op dezelfde wijze te verzekeren als de auto. Naar aanleiding van de diefstal is de tussenpersoon nagegaan op wiens naam de nieuwe auto stond. Als de tussenpersoon dit niet was nagegaan, was de nieuwe auto opnieuw foutief verzekerd geweest.  

De beoordeling 

De commissie moet beoordelen of de tussenpersoon is tekortgeschoten in zijn zorgplicht tegenover de klant. Partijen verschillen over een aantal wezenlijke punten van mening. Zo zijn er een aantal contactmomenten geweest, waarbij de adviseur navraag had kunnen en mogelijk moeten doen over de tenaamstelling van de auto. 

De commissie geeft aan dat de klant, wanneer hij aangeeft dat de adviseur een fout heeft gemaakt en de hierdoor opgelopen schade moet vergoeden, dit ook moet bewijzen. De tussenpersoon kan met diverse telefoonnotities aantonen wanneer er met wie contact is geweest en wat er is besproken. Daarbij komt dat de tussenpersoon de groene kaart en het polisblad naar de vader heeft gestuurd en dat de premie door de vader is betaald. Ook is relevant dat de vader regelmatig een autowijziging op de polis doorgaf. De tussenpersoon geeft aan dat de verzekering nooit zo tot stand zou zijn gekomen als hij had geweten dat de auto op naam van de klant stond. 

Het bovenstaande leidt tot het oordeel dat voor de tussenpersoon geen aanleiding was om te vragen naar de tenaamstelling van de auto. De klant is er verder niet in geslaagd voldoende aan te tonen dat het de tussenpersoon voldoende duidelijk had moeten zijn dat de auto op naam van de klant stond.  

De conclusie is dat niet kan worden aangenomen dat de tussenpersoon is tekortgeschoten in zijn zorgplicht. De tussenpersoon hoeft dan ook niet de schade van de klant te vergoeden. 

Wat kunt u doen? 

Ook uit deze uitspraak blijkt het belang van het vastleggen van (telefoon)gesprekken met de klant en deze op te slaan in het klantdossier. Hierdoor kon de tussenpersoon laten zien wanneer hij met wie had gesproken en wat er was besproken. Aan de andere kant kan het geen kwaad om bij een inventarisatie van een nieuwe of mutatie van een bestaande verzekering voor de zekerheid na te vragen op wiens naam de auto staat en op wiens naam de auto verzekert moet worden. Vraag de klant ook altijd om zelf de polis goed na te kijken en te controleren of de informatie die daarop staat juist is. Zo wordt er ook een deel van de verantwoordelijkheid bij de klant gelegd. 

Wat kan SVC voor u doen? 

Volgens de IDD bent u verplicht om uw advies aantoonbaar af te stemmen op de wensen van de klant. Wijs daarbij de klant op mogelijke risico’s bij bepaalde keuzes. Als een klant afwijkt van uw advies, wijs hem op de risico’s en mogelijke consequenties. In het SVC Kennisportal hebben wij ook voor schadeverzekeringen motivatievragen die u kunnen helpen bij het opstellen van een goed en duidelijk advies. Daarnaast zijn er ook voorbeelden beschikbaar van beleid met betrekking tot nazorg en bewaarplicht van documenten. Wilt u meer informatie over- of een demonstratie van ons Kennisportal? Neemt u dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!