Verzekeringskaart juridisch niet gelijk aan voorwaarden

19 januari 2021 om 11:00

Bij een inbraak zijn uit de woning van de klant sieraden ter waarde van € 4.500,00 gestolen. De klant is het er niet mee eens dat de verzekeraar € 1.000,00 van de waarde vergoedt, omdat de verzekeringskaart een bedrag van € 6.000,00 noemt. De verzekeraar verwijst echter naar de voorwaarden. De Commissie oordeelt of dit zomaar kan. 

De feiten 

De klant heeft via een tussenpersoon een Allrisk inboedelverzekering afgesloten bij de verzekeraar. Op de verzekering zijn polisvoorwaarden van toepassing. In deze voorwaarden staat onder andere beschreven wat er is verzekerd. 
 
Met betrekking tot het verzekerd bedrag van lijfsieraden wordt verwezen naar het polisblad. Op het polisblad staat dat de lijfsieraden zijn verzekerd voor € 1.000,00. Bij het afsluiten van de verzekering is ook de verzekeringskaart naar de klant gestuurd. Hierop staat dat sieraden zijn verzekerd tot maximaal € 6.000,00. 

Bij een diefstal in de woning van de klant zijn onder andere sieraden gestolen. De klant meldt de schade bij de verzekeraar en claimt € 4.500,00 zijnde de waarde van de sieraden. De verzekeraar keert echter € 1.000,00 uit. 

De klant wil alsnog het restant van € 3.500,00 uitgekeerd krijgen. En wil dat de tekst op de verzekeringskaart wordt aangepast, omdat zij deze misleidend vindt. De klant was door de combinatie van de verzekeringskaart en het polisblad in de veronderstelling dat zij voor € 6.000,00 verzekerd was en zich voor € 1.000,00 had bijverzekerd. 

De beoordeling 

De Commissie buigt zich over de vraag of de verzekeraar de volledige uitkering van de schade van de klant heeft mogen weigeren. Vooropgesteld dient de worden dat het de verzekeraar vrij staat om de grenzen te bepalen waarbinnen hij dekking wil verlenen. Partijen zijn de door de verzekeraar in de voorwaarden begrensde dekking overeengekomen. In dit geval is het bedrag van de dekking volgens voorwaarden bepaald op het polisblad. Dat betekent dat het bedrag van € 1.000,00 dat op het polisblad vermeld is ook het verzekerde bedrag is. Dat de verzekeringskaart mogelijk een ander bedrag noemt, maakt het overeengekomen bedrag in de voorwaarden en op het polisblad niet anders. 
 
De Commissie oordeelt dat de verzekeringskaart niet dezelfde juridische waarde heeft als de voorwaarden en het polisblad. De verzekeringskaart is een samenvattend overzicht van de voorwaarden. De Commissie stelt dat verwarring over het verzekerd bedrag voorkomen had kunnen worden door voor een andere zinsopbouw te kiezen. Waarbij wordt opgemerkt dat de verzekerde zelf de hoogte van de verzekerde som voor lijfsieraden kan bepalen, maar dat er een maximumdekking geldt van € 6.000,00. 

Het polisblad en de voorwaarden vormen uiteindelijk de overeenkomst tussen de klant en de verzekeraar. De Commissie beslist dat de verzekeraar heeft de volledige uitkering van de schade van de klant mocht weigeren en wijst de vordering af. 

Wat kunt u doen? 

Wanneer een klant een of meerdere verzekeringen bij u afsluit, is het uw taak om de wensen en behoeften van uw klant in beeld te brengen. Aan de hand daarvan sluit u een passend product af. De documentatie die u daarbij aan de klant overhandigt, moet duidelijk te zijn en neemt u op hoofdlijnen met de klant door. Mochten er verschillen zijn in genoemde bedragen, licht dit dan toe. Voordat u de polis naar de klant stuurt, controleert u of de verzekerde bedragen juist zijn. Vraag ook de klant om de toegestuurde polis te controleren en bij vragen contact met u op te nemen. Tijdens de looptijd van de verzekering controleert u periodiek bij uw klant of de verzekering nog past bij de huidige situatie van de klant.  

Bent u een gevolmachtigd agent en ontwikkelt u zelf producten, zorg dan dat alle informatie die u aan de (kandidaat-)verzekeringnemer verstrekt inhoudelijk correct en begrijpelijk is. De Toolbox ‘Klant Belang Centraal’ bevat handige tips, trucs en checklists om hieraan te voldoen. 

Wat kan SVC voor u doen? 

Om er zeker van te zijn dat de klant alle benodigde informatie en toelichting hierop ontvangt, is het verstandig om dit vast te leggen in procedures en werkinstructies. Deze kunt u bijvoorbeeld verzamelen in de online Kennisportal. Daarnaast is het mogelijk om uw dossiers door SVC te laten controleren of zij compleet en compliant zijn. Gevolmachtigd agenten kunnen wij ondersteunen bij het beoordelen van de producten en de (informatie)documenten. Het zogenaamde PARP-proces. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neemt u dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!