Vrouwen hebben meer financiële kennis dan ze zelf denken

12 maart 2021 om 12:00

Uit nieuw onderzoek van de DNB blijkt dat vrouwen niet altijd evenveel vertrouwen hebben in de eigen financiële kennis als mannen. Zij scoren in onderzoeken lager op financiële kennis, maar vrouwen hebben meer financiële kennis dan ze zelf denken. Op vragen waarbij de antwoordoptie “weet ik niet” stond, waren vrouwen vaker geneigd om dit antwoord in te vullen. Maar op vragen waar deze optie niet stond, gaven ze toch vaak het goede antwoord.

Invloed op financiële beslissingen

Dit is belangrijk om te weten. Vertrouwen en kennisniveau hebben invloed op financiële beslissingen, waarbij de vrouw vaak een grote rol speelt . De combinatie van minder kennis en minder vertrouwen in de eigen kennis verklaart voor een groot deel waarom vrouwen bijvoorbeeld minder vaak beleggen dan mannen. Naast de beslissing om wel of niet te beleggen, heeft het ook invloed op hoe iemand omgaat met schulden. Of hoe iemand, bijvoorbeeld ZZP’ers, inzetten op de opbouw van vermogen voor na pensionering.

Op basis van de nieuwe inzichten is duidelijk dat financiële educatie zich niet alleen moet richten op feitelijke kennis. Maar ook op financieel gedrag, inclusief vertrouwen in de eigen kennis. Het is dan ook, met het oog op impactvolle beslissingen, cruciaal om financiële kennis en het vertrouwen hierin te vergroten. Daarnaast zijn beide element van belang voor een inclusievere samenleving en het versterken van de financiële weerbaarheid van burgers.

Wat kunt u doen?

Om een financiële beslissing te nemen moet de klant over voldoende kennis en ervaring beschikken om de risico’s en consequenties van deze beslissingen te overzien. Als financieel adviseur speelt u hier een belangrijke rol in. Op het moment dat voldoende kennis en ervaring ontbreekt zal u uw advies zodanig moeten onderbouwen dat uw klant op basis hiervan zich een zelfstandig oordeel kan vellen over uw advies.

Dit betekent dat u goed moet uitleggen wat u adviseert, waarom u dit adviseert en welke risico’s hieraan zijn verbonden. In uw inventarisatie is het daarom goed om zowel bij de man als de vrouw de kennis en ervaring uit te vragen en daarbij uit te gaan van het laagste aangegeven kennisniveau.

Vraag ook door op deze kennis en ervaring. Waar heeft men deze kennis opgedaan, wat weet men wel en vooral ook waar weet men niets van. U bent ervoor verantwoordelijk om de kennis van uw klant op een zodanig niveau te brengen dat uw klant verantwoorde beslissingen kan nemen. Door dit doorvragen weet u sneller waar u aandacht aan moet besteden in het adviestraject.

Wat kan SVC voor u doen?

In het SVC Kennisportal zijn onder meer Klantinventarisatieformulier opgenomen die uitgebreid stilstaan bij deze kennis en ervaring. Met het Wft-abonnement van SVC krijgt u toegang tot het Kennisportal. Ook kunnen wij een (dossier)audit bij u uitvoeren om de kwaliteit van uw adviesdossiers te toetsten of de workshop ‘Klantgericht inventariseren en analyseren’ voor u verzorgen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Lees hier het volledige onderzoek.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!