Workshop 'Het distributielandschap verandert' - adviseurs

Datum: 18 juni 2019 om 13:30
Locatie: Prinses Marielaan 1, Amersfoort
Nog nooit hebben de ontwikkelingen in de financiële dienstverlening zich zo snel opgevolgd als de laatste jaren en de verwachting is dat het de komende jaren nog veel sneller zal gaan. 
Het aantal verzekeringsbemiddelaars, verzekeraars en ook gevolmachtigd agenten daalt in een duizelingwekkend tempo. Om een beeld te schetsen van de ontwikkelingen. In 2005 waren nog ruim 20.000 verzekeringsbemiddelaars met een SER inschrijving. In 2015 zijn er nog maar 5.225 assurantiekantoren. In 2005 waren er nog 250 verzekeraars met een vergunning in Nederland. In 2015 nog maar 123. Ook het aantal bemiddelaars en volmachtkantoren neemt af, maar het premievolume in de volmacht neemt toe.
Daarnaast staat de beloning van de adviseur/bemiddelaar ter discussie. Niet alleen de provisietransparantie speelt hier een rol, maar het Verbond van Verzekeraars wil ook de hoogte van de beloning ter discussie stellen.
Nieuwe technieken en distributiemodellen vormen bedreigingen voor het reguliere intermediair, maar bieden ook kansen voor degene die ze wil zien. 

Richard Meinders

In deze workshop neemt Richard Meinders (partner SVC Groep) u mee in de economische en maatschappelijke ontwikkelingen en de invloed hiervan op de positie van de financieel dienstverlener.

Voor wie is deze workshop?

De workshop staat open voor iedereen, maar is speciaal opgesteld voor directeuren/eigenaren en leidinggevenden van financieel dienstverleners.

De minimale deelname bedraagt 10 personen, maximaal 15 deelnemers.

Waar en wanneer?

De workshop wordt gegeven op het kantoor van SVC Groep, Prinses Marielaan 1, 3818 HL Amersfoort en duurt circa 3 uur.
Datum: dinsdag 18 juni 2019
Tijd: 13:30u - 16:30u.

Ook bestaat de mogelijkheid om de workshop incompany bij u te verzorgen. Indien u geïnteresseerd bent, verzoeken wij u contact met ons op te nemen voor de voorwaarden.

Kosten?

De kosten voor deze workshop bedragen € 203,00 per deelnemer. Dit tarief is vrijgesteld van BTW, wij zijn CRKBO erkend.

Opgeven

U kunt zich via deze link opgeven voor de workshop.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bedrijfsbureau van SVC Compliance B.V.
 
Op deze workshop  zijn onze algemene voorwaarden en de speciale voorwaarden Module Cursus van toepassing.

Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!