Klachtenprocedure SVC Groep B.V.


Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dit betekent niet dat u deze fouten hoeft te accepteren. Ook voor ons is het van belang hier zicht op te hebben. Zo kunnen wij onze fout eventueel herstellen, hiervan leren en deze klacht in de toekomst voorkomen.

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij onze werkzaamheden hebben uitgevoerd, of over de factuur? Dan kunt u deze hier indienen


Uw klacht moet u indienen binnen 60 dagen na ontvangst van de dienstverlening of de factuur waar uw klacht betrekking op heeft. Kon u de oorzaak van uw klacht redelijkerwijs pas later ontdekken? Dan moet u de klacht indienen binnen 60 dagen nadat u de oorzaak had kunnen ontdekken. Als u een klacht heeft ingediend, moet u nog steeds voldoen aan uw betalingsverplichting.

Wat meldt u bij het indienen van een klacht?
Wij vragen u uw klacht zo volledig mogelijk te omschrijven en eventuele correspondentie bij te voegen. Op deze manier kunnen wij de klacht sneller afhandelen.

Wij behandelen uw opdracht natuurlijk met aandacht en zorg. Heeft u toch een klacht, dan weet u in ieder geval waar u terecht kunt voor de afhandeling van uw klacht!

SVC behandelt uw klacht/opmerking op de onderstaande wijze:
  • Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
  • Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht zullen wij: of telefonisch of schriftelijk reageren om de klacht af te handelen, of de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen.
  • Als wij in eerste instantie volstonden met een bevestiging van ontvangst van uw klacht, zullen wij binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht uw klacht afhandelen.
  • Wij zullen bij een reactie op uw klacht aangeven met wie u te maken heeft.
  • Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht zullen wij u aangeven op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden.
  • Als u van mening bent dat uw klacht niet volgens de bovengenoemde werkwijze is behandeld of u kunt zich niet vinden in de afhandeling van uw klacht, dan geven wij er de voorkeur aan te proberen dit geschil op te lossen met behulp van mediation volgens het op dat moment geldende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam.
  • Als u niet voor mediation kiest, of als het geschil ook niet door middel van mediation wordt opgelost, wordt het geschil, of dat gedeelte waarover wij het nog niet eens zijn, opgelost op de wijze zoals vastgelegd in het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.
 


Proud member of
Logo PIAGROUP
Volg ons op LinkedIn
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!