Workshop 'Het distributielandschap verandert' - volmachten

Datum: 25 juni 2019 om 13:30
Locatie: Prinses Marielaan 1, Amersfoort
Nog nooit hebben de ontwikkelingen in de financiële dienstverlening zich zo snel opgevolgd als de laatste jaren en de verwachting is dat het de komende jaren nog veel sneller zal gaan. 
Het aantal verzekeringsbemiddelaars, verzekeraars en ook gevolmachtigd agenten daalt in een duizelingwekkend tempo. Om een beeld te schetsen van de ontwikkelingen. In 2005 waren nog ruim 20.000 verzekeringsbemiddelaars met een SER inschrijving. In 2015 zijn er nog maar 5.225 assurantiekantoren. In 2005 waren er nog 250 verzekeraars met een vergunning in Nederland. In 2015 nog maar 123. Daar staat tegenover dat het marktaandeel van de volmachtkantoren groeit. In 2005 was het premievolume in volmacht 1.8 miljard. In 2015 bedroeg dit al 2.8 miljard. Bijna 25% van het totale premievolume op schadeverzekeringen. Eind 2017 is de magische grens van 25% alleen al door de NVGA leden overschreden. Inmiddels heeft het Verbond van Verzekeraars het Position Paper Volmachten gepubliceerd, waarin zij de toekomst voor het distributiemodel via volmachten schetsen. Hoe één en ander in de praktijk zal worden vormgegeven is afhankelijk van de overleggen met de NVGA en de ontwikkelingen in de markt, maar vast staat dat er het nodige staat te veranderen.
Nieuwe technieken en distributiemodellen vormen bedreigingen voor de gevolmachtigd agent, maar bieden ook kansen voor degene die ze wil zien. 

Richard Meinders

In deze workshop neemt Richard Meinders (partner SVC Groep) u mee in de economische en maatschappelijke ontwikkelingen en de invloed hiervan op de positie van de financieel dienstverlener.

Voor wie is deze workshop?

De workshop staat open voor iedereen, maar is speciaal opgesteld voor directeuren/eigenaren en leidinggevenden van volmachtbedrijven.

De minimale deelname bedraagt 10 personen, maximaal 15 deelnemers.

Waar en wanneer?

De workshop wordt gegeven op het kantoor van SVC Groep, Prinses Marielaan 1, 3818 HL Amersfoort en duurt circa 3 uur.
Datum: dinsdag 25 juni 2019
Tijd: 13:30u - 16:30u.

Ook bestaat de mogelijkheid om de workshop incompany bij u te verzorgen. Indien u geïnteresseerd bent, verzoeken wij u contact met ons op te nemen voor de voorwaarden.

Kosten?

De kosten voor deze workshop bedragen € 203,00 per deelnemer. Dit tarief is vrijgesteld van BTW, wij zijn CRKBO erkend.

Opgeven

U kunt zich via deze link opgeven voor de workshop.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bedrijfsbureau van SVC Compliance B.V.
 
Op deze workshop  zijn onze algemene voorwaarden en de speciale voorwaarden Module Cursus van toepassing.

Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!