Aanpassing assurantiebelasting service abonnementen

25 augustus 2020 om 16:33

Vervallen toezegging gedeeltelijke vrijstelling assurantiebelasting bij service abonnementen

In aanvulling op bovengenoemde brief van 11 april 2012 heeft de Kennisgroep Verzekeringsproducten van de Belastingdienst in een recente aanvullende brief van 14 mei 2020 aan het Verbond van Verzekeraars laten weten dat de toezegging over een gedeeltelijke vrijstelling van assurantiebelasting bij de dubbele vergoeding voor dezelfde bemiddelingsprestatie met ingang van 1 januari 2022 komt te vervallen. Vanaf
1 januari 2022 moet, geheel in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, assurantiebelasting worden geheven over zowel de vergoeding die de tussenpersoon van de verzekeraar ontvangt als over de aanvullende vergoeding die de tussenpersoon van de klant ontvangt. Deze vergoeding is op grond van de toezegging tot en met 31 december 2021 vrijgesteld van assurantiebelasting.

 
Wat betekent dit voor u?

Als u in de dagelijkse bedrijfsvoering werkt met service abonnementen voor schadeverzekeringen en daarvoor zowel door de verzekeraar als de klant wordt beloond, dan bent u vanaf 1 januari 2022 assurantiebelasting verschuldigd over de volledige beloning. Hierop moet uw polisadministratie worden aangepast. Ingediende aangiften van assurantiebelasting met tijdvakken vanaf 1 januari 2022 moeten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Een deel van de verzekeringspremies is vrijgesteld van assurantiebelasting, bijvoorbeeld verzekeringen op het gebied van ziektekosten, ongevallen en levensverzekeringen. Als uw service abonnement ook betrekking heeft op deze verzekeringsvormen, dan hoeft u alleen over de verzekeringen, waarop regulier assurantiebelasting verschuldigd is, assurantiebelasting te heffen. Het kan raadzaam zijn om een analyse te maken van dat deel van uw portefeuille waarop de service abonnementen betrekking hebben. Als uit deze analyse blijkt dat over 80% van de verzekeringen assurantiebelasting is verschuldigd en 20% is vrijgesteld van assurantiebelasting, dan kunt u een convenant sluiten met de Belastingdienst over de heffingsgrondslag, zodat u maar over 80% van uw service abonnement assurantiebelasting hoeft in te houden.

Wat kan SVC voor u doen?

Vorige jaar heeft SVC samen met Grijpma ASG Insurance Data geïntroduceerd. Insurance Data levert slimme dashboarden voor financieel dienstverleners. Door onder andere informatie uit de assurantieapplicatie te koppelen aan uw financiële administratie beschikt u over de noodzakelijk stuurinformatie voor uw onderneming. In Insurance Data kunnen wij op een eenvoudige wijze de verhouding van uw portefeuille presenteren. Daarnaast kunnen onze fiscaal adviseurs u ondersteunen bij het aanvragen van een convenant bij de Belastingdienst. Tenslotte kunnen wij u nog ondersteunen met onze ‘Abonnementenset’. Deze set bevat alle informatie, inclusief een rekenmodel, om op de juiste wijze service abonnementen in uw bedrijf in te voeren. Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!