Advies met zekerheid van het Keurmerk

26 oktober 2022 om 11:07

Als financieel dienstverlener wilt u niets liever dan uw klanten voorzien van een goed advies. Om uw klanten een bepaalde mate van zekerheid te bieden, kunt u kiezen voor het Keurmerk Financieel Dienstverlening. Het Keurmerk maakt een eind aan de onzekerheid die de open normen van de Wet op het financieel toezicht kan geven. Als u zich afvraagt op hoe het Keurmerk dit doet, leest u dan gauw verder!

Nieuwe website

Het Keurmerk Financiële Dienstverlening is een dienst van SVC Compliance. Sinds september hebben wij de website vernieuwd. De website biedt een goed inzicht in de toegevoegde waarde van het Keurmerk voor zowel de consument als de financieel dienstverlener.

Op de consumentenpagina is te lezen wat het Keurmerk inhoudt en wat de toegevoegde waarde voor een consument is als een financieel dienstverlener beschikt over het Keurmerk. Op de website wordt uitgelegd waarom het Keurmerk belangrijk is en hoe kunnen geïnteresseerden eenvoudig een Keurmerk-kantoor vinden.

Voor de financieel dienstverlener is een apart gedeelte van de website ingericht. Hierin valt te lezen hoe Keurmerk-certificering werkt en op welke wijze het Keurmerk de financieel dienstverlener ondersteund bij zijn bedrijfsvoering. Deelnemers aan het Keurmerk krijgen toegang tot het Kennisportal van SVC, waarin alle procedures, instructies en formulieren zijn te vinden om te voldoen aan de wettelijke bepalingen. Daarnaast ontvangen deelnemers minimaal tien keer per jaar een nieuwsbrief en kunnen ze gebruik maken van de helpdesk van SVC.

Keurmerkaudit

De Wet op het financieel toezicht kent open normen. Dit is aan de ene kant prettig, omdat het de financieel dienstverlener de ruimte biedt om zelf bepalen hoe men invulling geeft aan de normen van de wet. Aan de andere kant kan dit onzekerheid opleveren. De auditcommissie van het Keurmerk heeft een normenkader opgesteld, waarmee u kunt voldoen aan de eisen van de Wft. Dit Keurmerk-normenkader is opgesteld aan de hand van de Wet op het financieel toezicht, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de uitleg die de AFM hieraan geeft in haar boetebesluiten, leidraden en adviesrapporten. Als de wet- en regelgeving daar aanleiding toe geeft, wordt het normenkader aangepast. Het normenkader kan de financieel dienstverlener dienen als leidraad om de advies- en beheerprocessen vorm te geven.

Voorafgaand aan het afgeven van het Keurmerk wordt onderzocht of een deelnemer beschikt over de juiste vergunningen, zijn procedures op orde heeft en de betrouwbaarheid van zijn medewerkers heeft onderzocht. Naast deze belangrijke punten, zijn er meerdere factoren die van belang zijn om uiteindelijk tot de zekerheid van het Keurmerk te komen. Onze auditors controleren ook adviesdossiers, die een belangrijk onderdeel van ons onderzoek zijn. Hierbij letten zij erop of vooraf de juiste informatie is verstrekt aan klanten, maar ook of er een analyse is gemaakt van de (financiële) risico’s en of het advies aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden of die van uw bedrijf.

Wat SVC voor u doen?

SVC kan door middel van het Keurmerk-arrangement uw onderneming helpen te voldoen aan de eisen van de Wft. U krijgt toegang tot ons Kennisportal. Met dit kennisportal krijgt u toegang tot procedures, instructies en modellen die u helpen. Daarnaast voeren wij tenminste één keer per 18 maanden een onderzoek uit bij u op kantoor, zodat u er zeker van bent dat u aan de (wettelijke) vereisten voldoet.

Bent u geïnteresseerd in wat wij te bieden hebben, neem dan een kijkje op onze website: www.keurmerkfd.nl. Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan gerust contact met ons op of stuur ons een e-mail via info@keurmerkfd.nl.
Proud member of
Logo PIAGROUP
Volg ons op LinkedIn
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!