AFM wil verbetering kennis- en ervaringstoetsen

13 december 2020 om 21:45

Uit onderzoek van de AFM blijkt dat de kwaliteit van kennis- en ervaringstoetsen bij het zelfstandig afsluiten van een arbeidsongeschiktheids- verzekering sterk wisselt en daarom aan verbetering toe is. De AFM heeft dan ook voor aanbieders en bemiddelaars van execution only arbeidsongeschiktheidsverzekeringen een aantal aandachtspunten gepubliceerd. Hiermee kunnen ook de kennis- en ervaringstoetsen bij andere impactvolle financiële producten worden aangescherpt. 

Verbetering is gewenst 

Verder blijkt uit het onderzoek dat marktpartijen op uiteenlopende wijze invulling geven aan de kennis- en ervaringstoets. Sommige toetsen vragen voornamelijk aan de klant of hij zelf vindt dat hij voldoende kennis heeft over het product. Bijvoorbeeld: ’Begrijpt u de polisvoorwaarden: ja/nee’. Deze ‘zelfrapportage’ is echter niet betrouwbaar, in tegenstelling tot toetsende inhoudelijke vragen, zoals ‘Welk van de volgende stellingen is juist?’ Ook op andere punten is verbetering gewenst. 

Bij execution only dienstverlening zijn aanbieders en bemiddelaars van impactvolle financiële producten verplicht om eerst informatie over de kennis en ervaring van een klant in te winnen. Op basis daarvan beoordelen ze of de dienst of het product aansluit bij de kennis en ervaring van de klant. Klanten die onvoldoende kennis en ervaring blijken te hebben, krijgen een waarschuwing en kunnen vaak geen gebruikmaken van deze vorm van dienstverlening. Dit draagt bij aan de bescherming van consumenten.  

Input voor toetsing van impactvolle financiële producten 

Hoewel het onderzoek van de AFM zich richtte op het afsluiten van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, kunnen de aandachtspunten door aanbieders worden benut om de kennis- en ervaringstoets bij andere impactvolle financiële producten aan te passen. Bijvoorbeeld bij het execution only aanbieden van hypotheken. Ook verzekeraars en premiepensioeninstellingen die werkgevers via execution only dienstverlening een pensioenovereenkomst laten sluiten, kunnen de aandachtspunten gebruiken om hun kennis- en ervaringstoets aan te scherpen.  

Wat kunt u doen? 

Wanneer u voor een klant bemiddelt in een complex of impactvol product zonder dat u daarover advies heeft gegeven, moet u ook vooraf hebben getoetst of de klant voldoende kennis en ervaring heeft om het product af te sluiten. In uw klantdossier moet terug te vinden zijn hoe u heeft geconstateerd dat de klant naar uw mening voldoende kennis van het product heeft en de gevolgen van het afsluiten van het product. Hier kan een kennis- en ervaringstoets voor gebruikt worden die, nadat de klant die heeft ingevuld, door u beoordeeld moet worden. U moet vaststellen of de klant inderdaad weet wat de risico’s van het financiële product zijn en deze overziet. Indien dit het geval is, kunt u zonder advies in het betreffende product bemiddelen. Als een klant volgens u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt om de risico’s die gepaard gaan met de aanschaf van het financiële product of dienst te overzien, dan dient u hem hiervoor expliciet te waarschuwen. 

Wat kan SVC voor u doen? 

In ons kennisportal hebben wij voorbeelden van kennistoetsen voor complexe producten als hypothecair krediet, betalingsbeschermers, tweede pijler pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ook hebben wij een voorbeeld van waarschuwingsbrief die u aan uw klant zou kunnen bij onvoldoende kennis. Wilt u meer informatie over of een demonstratie van het kennisportal? Neemt u dan contact met ons op. 
 
Klik hier voor meer informatie en de factsheet van de AFM
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!