Boete € 10.000,- voor te laat aanmelden beleidsbepaler!

2 juli 2024 om 15:00

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 december 2022 een boetebesluit opgelegd aan een financiële dienstverlener wegens overtreding van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo).

De feiten 

Een dagelijks beleidsbepaler van een financieel dienstverlener dient voordat hij of zij wordt benoemd positief getoetst te worden door de AFM. Dit gebeurt op zowel geschiktheid als betrouwbaarheid. In deze casus was dit niet het geval. Al voor de benoeming voerde de directeur werkzaamheden uit die vallen onder die van een beleidsbepaler. Zo werd hij uitgenodigd om deel te nemen aan de directievergaderingen van de onderneming. Dit benadrukte een belangrijke stap in zijn rol binnen de organisatie, aangezien de directievergaderingen cruciaal zijn voor het strategische beleid en de operationele beslissingen van de onderneming. Ook werd hij (intern) officieel benoemd tot directeur wat kenmerkt tot een formele erkenning van zijn positie en verantwoordelijkheden binnen de onderneming. Ook werd daarna regelmatig overleg gepleegd met de AFM over diverse aspecten van de bedrijfsvoering, waaronder de benoeming van de nieuwe directeur. Tijdens deze overleggen werd het duidelijk dat er twijfels bestonden bij de AFM over de naleving van de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de aanmelding van beleidsbepalers voor toetsing. Ondanks deze gesprekken bleef de directeur actief in zijn rol zonder de vereiste AFM-toetsing, wat uiteindelijk leidde tot het opleggen van een boete door de AFM. 

De beoordeling 

Voor deze beoordeling zijn er twee wettelijk kaders van toepassing: 

Artikel 4:26, eerste lid, Wft: Verplichting tot aanmelding van beleidsbepalers voor toetsing door de AFM. 
Artikel 103, eerste en tweede lid, BGfo: Nadere invulling van de verplichtingen voor financiële dienstverleners. 

De AFM concludeerde dat de wettelijke verplichtingen niet had nageleefd, wat leidde tot de initiële boete van € 375.000,- . Echter, na het indienen van een bezwaar door besloot de AFM om het boetebesluit te herzien. Hierbij werd het boetebedrag aanzienlijk verlaagd naar € 10.000, rekening houdend met de specifieke omstandigheden en de mate van nalatigheid. 

De herbeoordeling door de AFM benadrukt het belang van strikte naleving van de wettelijke vereisten voor financiële dienstverleners. Het proces illustreert ook hoe belangrijke beleids- en besluitvormingsposities binnen financiële instellingen onder toezicht moeten staan om de integriteit en stabiliteit van de financiële markt te waarborgen. 

Wat kunt u doen? 

Deze gebeurtenissen tonen het belang van naleving van de wettelijke vereisten en de gevolgen van het nalaten hiervan. Het benadrukt tevens de rol van communicatie en transparantie tussen financiële dienstverleners en toezichthouders om ervoor te zorgen dat alle bedrijfsactiviteiten voldoen aan de geldende regelgeving. Zorg dat u tijdig het traject opstart met de AFM voor het aanmelden van een nieuwe beleidsbepaler.  

Wat kan SVC voor u doen? 

Wij begeleiden het aanvragen van een AFM-vergunning, omzetting van vergunningen (zoals een collectieve vergunning) of het aanmelden van nieuwe beleidsbepalers. Wij beoordelen alle benodigde documenten, adviseren u bij het opstellen van de informatie en onderhouden de contacten met de AFM. Daarnaast geven wij advies over vergunningstrajecten. Denk aan het beoordelen van de geschiktheid van kandidaat-beleidsbepalers en vergunningsaanvragen. 
 
Wat bieden wij? 
Hulp bij de aanvraag van een nieuwe AFM-vergunning 
Hulp bij de uitbreiding naar een collectieve AFM-vergunning 
Aanmelden beleidsbepalers 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder! 
Proud member of
Logo PIAGROUP
Volg ons op LinkedIn
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!