Consultatie: DVD wordt vergelijkingskaart

8 september 2022 om 12:30

Onlangs heeft de minister van Financiën een besluit ter consultatie voorgelegd waarin is opgenomen dat het huidige dienstverleningsdocument (DVD) voor advisering en bemiddeling in complexe producten, per begin 2023 wordt vervangen door de vergelijkingskaart. Uit de evaluatie van het provisieverbod bleek dat de huidige DVD onvoldoende wordt gebruikt en wordt vervangen door de vergelijkingskaart.

Doel wijziging

In oktober 2020 is door toenmalig minister Hoekstra de nieuwe opzet gedeeld met de Kamer. De minister gaf in zijn brief aan dat hij de verdere uitwerking zou oppakken met de AFM en dat er een vertaling zou worden gemaakt van de aanbevelingen naar de praktijk. Het doel van de wijziging is dat er een duidelijker document komt, dat klanten stimuleert om dienstverleners te vergelijken.

(On)afhankelijk advies

Nieuw in de vergelijkingskaart is onder andere dat het type product onderdeel is van de analyse. Hoe dit precies vorm gaat krijgen, is niet opgenomen in dit besluit. Verder moet uit de vergelijkingskaart blijken of de dienstverlener op onafhankelijk of afhankelijke basis adviseert. De vereisten waaraan je moet voldoen om op onafhankelijke basis te adviseren zijn, overigens niet heel concreet, in het conceptbesluit opgenomen. Het gaat er daarbij om dat in de beoordeling een toereikend aantal op de markt verkrijgbare financiële producten wordt meegenomen, die voldoende divers zijn wat betreft type en aanbieder. Ook mogen niet uitsluitend producten worden aangeboden van ondernemingen waarmee een nauwe relatie is. De eis van een toereikend aantal producten geldt nu ook voor de huidige bepaling of sprake is van een objectieve analyse.

Test

Er is een test uitgevoerd bij consumenten. De vergelijkingskaart werd iets vaker geopend dan het DVD. De deelnemers aan het onderzoek gaven aan dat de kaart begrijpelijker en beter werd gepresenteerd dan het DVD. Degenen die de kaart hebben ontvangen, vergeleken gemiddeld vier adviseurs. Deelnemers met een DVD maakten een keuze uit drie opties. Volgens het ministerie is de kaart vooral een verbetering voor mensen die lager ‘financieel geletterd’ zijn.

Overgangsperiode

Adviseurs krijgen voor de overgang van het DVD naar de verzekeringskaart een half jaar de tijd. Net als met het DVD zal de AFM een applicatie aanbieden waarin de vergelijkingskaart aangemaakt kan worden. De voornemens omtrent de vergelijkingskaart liggen momenteel voor in een internetconsultatie. Reageren kan nog tot en met 18 september.

Wat kunt u doen?

Houdt er rekening mee dat vanaf begin 2023 de vergelijkingskaart moet worden gebruikt in plaats van het DVD. Zorg ervoor dat u de kaart zo snel als mogelijk maakt, volgens het vaste sjabloon dat beschikbaar zal zijn in het AFM Portaal (vergelijkbaar met de huidige DVD generator). Overhandig de vergelijkingskaart aantoonbaar en voorafgaand aan uw dienstverlening aan uw (potentiële) klant. Vervang in al uw communicatie het DVD voor de vergelijkingskaart.

Wat kan SVC voor doen

Er geldt een overgangstermijn van een half jaar (tot en met 30 juni 2023), waarin het DVD nog gebruikt mag worden. Wij adviseren u echter om zo snel mogelijk de vergelijkingskaart aan te maken en aan uw klanten te overhandigen. Dit mag op papier of op een duurzame drager (pdf of USB stick). Plaats de vergelijkingskaarten ook op een logische plaats op uw website. Wij wijzen u erop dat slechts het verwijzen naar de documenten op uw website niet voldoende is. Andere tips over het aantoonbaar overhandigen van precontractuele documenten aan uw (potentiële) klant, vindt u in ons Kennisportal. Wil u hier meer informatie over? Neemt u dan contact met ons op.

Klik hier voor het consultatiedocument

 
Proud member of
Logo PIAGROUP
Volg ons op LinkedIn
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!