Eisen beloningsbeleid aangepast per 1 januari 2023

12 januari 2023 om 11:58

In de Wet op het financieel toezicht gelden al sinds 2015 eisen aan het belonen van medewerkers. Bijzonder hierin was dat er een verschil werd gemaakt tussen het variabel belonen van medewerkers die onder een collectieve arbeidsovereenkomst vallen en medewerkers die hier niet onder vallen. Per 1 januari 2023 zijn deze verschillen opgeheven. Onder voorwaarden is het nog mogelijk om in uitzonderlijke gevallen een hogere variabele beloning te betalen dan 20% van het vaste salaris, maar dan moet daar wel altijd melding van worden gemaakt aan de AFM.

Grens variabel belonen 20%

Met de gelijkstelling voor medewerkers die niet onder een collectieve overeenkomst vallen aan de medewerkers die dat wel doen geldt voor alle medewerkers een grens van maximaal 20% variabele beloning. Bij het toekennen van een dergelijke variabele beloning moeten de criteria waarop deze beloning wordt toegekend voor tenminste 50% bestaan uit niet-financiële criteria. Je kunt hierbij denken aan zaken als klanttevredenheid, bijhouden vakbekwaamheid, dossier in één keer goed. Belangrijk is dat de beloning zodanig moet zijn vormgegeven dat deze nooit mag leiden tot een onzorgvuldige klantbehandeling. In bepaalde gevallen mag nog wel een uitzondering worden gemaakt op de grens van 20%, maar dat geldt nooit voor medewerkers met een interne controlefunctie of medewerkers die zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten.

Publiceren beloningsbeleid

Een financiële onderneming moet, als zij jaarverslagplichtig is, een beschrijving van haar beloningsbeleid opnemen in het jaarverslag. Voor financiële ondernemingen met een website geldt dat de beschrijving van het beloningsbeleid ook op de website moet zijn gepubliceerd. Dit is overigens geen nieuwe verplichting, maar een verplichting waarvan de AFM afgelopen jaar heeft geconstateerd dat veel financieel dienstverleners hier nog niet aan voldoen. De AFM heeft dan ook aangegeven om in 2023 te gaan controleren op deze verplichting.

Bijzonder is overigens dat de informatie op de website van de AFM over deze publicatie niet aansluit bij de wettelijke bepalingen. Zo bepaalt artikel 1:120 Wft, 2e lid onder b dat het jaarlijks aan natuurlijke personen uitgekeerde bedrag aan variabele beloningen moet worden gepubliceerd. Een bepaling die je niet niet terugvindt op de site van de AFM.

Wat kunt u doen?

Controleer of uw beloningsbeleid voldoet aan de wettelijke eisen. Stel een risicoanalyse op, waaruit blijkt waar u binnen uw onderneming het risico loopt op onzorgvuldige behandeling van klanten als gevolg van het door u gehanteerde beloningsbeleid en pas eventueel uw beloningsbeleid hierop aan. Het beloningsbeleid dient overigens ook genderneutraal te zijn. Gezien de uitkomsten van onderzoeken naar het veschil in gender in het belonen van medewerkers lijkt het raadzaam om na te gaan hoe zich dit binnen uw onderneming verhoudt. Ga tenslotte na of het beloningsbeleid op een logische plaats op uw website is geplaatst (dit kan bijvoorbeeld op een pagina 'Over ons'). Het publiceren in een op uw website geplaatste dienstenwijzer is niet een logische plaats.

Wat kan SVC voor u doen?

Het SVC Kennisportal bevat alle formulieren, instructies, beleidsdocumenten om te kunnen voldoen aan de wettelijke bepalingen. Wilt u meer informatie of een vrijblijvende demonstratie van ons Kennisportal? Neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!