Gevolmachtigde heeft aansprakelijkheid te snel erkend

19 mei 2020 om 18:00

Een klant heeft een WA-verzekering afgesloten bij gevolmachtigde. De moeder reed in de auto van de klant toen zij betrokken raakte bij een aanrijding, waarvoor zij -volgens de gevolmachtigd agent- aansprakelijk was. De klant vordert herstel van de schadevrije jaren en vergoeding van de dagwaarde van de auto, omdat er bij de tegenpartij ook iets aan de hand was. De gevolmachtigde stelt zich op het standpunt dat hij de aansprakelijkheid terecht heeft erkend. De Commissie oordeelt dat er voldoende aanleiding was voor gevolmachtigde om nader onderzoek te doen. Gevolmachtigde heeft de aansprakelijkheid te snel erkend.   

De feiten 

De moeder reed in de auto van de klant en wilde rechtsaf afslaan om haar oprit op te rijden. Hierbij moet zij een aparte busbaan en een fietspad oversteken. De scooter reed op het moment van de aanrijding op het fietspad. De klant stelt de verzekeraar van de tegenpartij, de scooterrijder, aansprakelijk. De tegenpartij stelt op zijn beurt de klant aansprakelijk. De gevolmachtigde erkent de aansprakelijkheid.  

De klant is het hier echter niet mee eens wen vordert de dagwaarde van de auto à € 2.000 en het herstel van de schadevrije jaren. Hij vindt dat de gevolmachtigde aansprakelijkheid heeft erkend zonder te kijken naar het door beide partijen ondertekende schadeformulier. Daarop staat dat de tegenpartij geen werkende remmen had. En daarmee schuld bekent. Ook vindt de klant dat de gevolmachtigde onvoldoende voor hem is opgekomen en niet heeft geluisterd naar zijn argumenten. 

De gevolmachtigde geeft aan dat de auto alleen WA was verzekerd. Er was voor gevolmachtigde geen rol weggelegd voor de schade aan de auto. De claimservice heeft geoordeeld dat de schade niet te verhalen was. Daarnaast vindt de gevolmachtigde dat de aansprakelijk wel degelijk terecht is erkend. De moeder deed een bijzondere verrichting, omdat zij rechtsaf sloeg en een busbaan en fietspad moest oversteken. Zij had alle verkeer voor moeten laten gaan.  

De beoordeling 

De Commissie oordeelt dat de gevolmachtigde ten onrechte de aansprakelijkheid heeft erkend. De gevolmachtigde had de schade zelfstandig en actief met de wederpartij moeten regelen. Daarbij moet de gevolmachtigde zich op een redelijke manier inspannen voor de bescherming van de belangen van de klant bij de vaststelling van de mate van zijn (wettelijke) aansprakelijkheid.  

De Commissie is het eens met de gevolmachtigde dat hij de schade van de klant niet hoeft te vergoeden, omdat de klant een WA-verzekering had afgesloten. Deze verzekering dekt niet de eigen (casco) schade van verzekerde.

De Commissie vindt echter dat het niet terecht is dat er schadevrije jaren in mindering zijn gebracht. De verklaring van tegenpartij op het aanrijdingsformulier dat de remmen niet werkten, had nader onderzocht moeten worden. Het had op de weg van gevolmachtigde gelegen om, juist nu er mogelijk sprake was van een strafbaar feit, nader onderzoek te doen.

Omdat niet is gebleken dat gevolmachtigde dit heeft gedaan, is de gevolmachtigde naar het oordeel van de Commissie onvoldoende opgekomen voor de belangen van de klant. De Commissie beslist dat de schade van de klant niet vergoed hoeft te worden, maar dat de schadevrije jaren niet in mindering mogen worden gebracht. 

Wat kunt u doen? 

Zorg ervoor dat u bij het doornemen van een schadeformulier goed alle feiten beoordeelt. En voer een nader onderzoek uit, als hier aanleiding toe is. Alle omstandigheden moeten worden meegenomen bij het bepalen c.q. het erkennen van de aansprakelijkheid. Het is de taak van een gevolmachtigd agent om op te komen voor de belangen van zijn klant. Uw klant mag daar terecht op rekenen. 

Wat kan SVC voor u doen? 

Het digitale Kennisportal van SVC beschikt over uitgebreide procedures en instructies voor schadebehandeling door de gevolmachtigd agent. Daarnaast bevat het Kennisportal handige tools bij schadebehandeling, zoals onder andere de OVS, de Bedrijfsregelingen en het Spoorboekje artikel 185. Wil u meer informatie of een demonstratie? Neemt u dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!