Handvatten voor het IPID

30 oktober 2020 om 13:45

Sinds twee jaar is de Insurance Distribution Directive (IDD) van kracht. De IDD bevat onder andere normen over het ontwikkelen en de distributie van verzekeringen. Het doel van de IDD is het creëren van een gelijk speelveld voor alle marktpartijen die bij de verkoop van verzekeringen betrokken zijn, het verbeteren van de bescherming van de consument en het bevorderen van een interne markt voor financiële diensten. Een van de verplichtingen die hieruit voortkomt is het verstrekken van het Insurance Product Information Document (IPID), de verzekeringskaart, aan de consument. De AFM heeft de verzekeringskaarten beoordeeld en geeft handvatten mee aan de opstellers van dit soort documenten. 

Het IPID moet het voor consumenten gemakkelijker maken om verzekeringen te begrijpen en vergelijken. Maar de AFM vindt veel IPID’s nog niet goed genoeg, Als iedere verzekeraar dezelfde juiste invulling geeft aan het IPID, wordt het voor de consument makkelijker om de verschillen tussen de verzekeringen te zien. Zo mist het informatiedocument vaak belangrijke informatie over wat een verzekering wel en niet dekt en wat de verplichtingen zijn. Consumenten lopen hierdoor het risico om bij hun keuze niet goed geïnformeerd te zijn.  

Dekkingsbeperkingen vaak niet opgenomen 

Het IPID geeft niet altijd voldoende inzicht in de uitgesloten risico’s, dekkingsbeperkingen en verplichtingen tijdens de looptijd. Belangrijke factoren, zoals dekkingsbeperkingen die specifiek voor die verzekering gelden, zijn vaak niet opgenomen. Het IPID moet hier juist voldoende inzicht in geven, zodat de consument op basis hiervan een goed geïnformeerde beslissing kan nemen. Uit het onderzoek blijkt dat de consument over het algemeen wel goede informatie krijgt over welke risico’s de verzekering dekt.

Handvatten voor het IPID 

De AFM roept alle ontwikkelaars van financiële producten, zoals verzekeraars of gevolmachtigd agenten, op hun IPID’s op basis van de bevindingen kritisch tegen het licht te houden. In dat kader heeft de AFM een aantal handvatten voor het IPID opgesteld. 

Wat kunt u doen? 

Ontwikkelt u zelf producten, houdt u dan ook eens de verzekeringskaart van het betreffende product tegen het licht. Staat alle belangrijke informatie voor de klant erop? Krijgt de klant zo een goed beeld van het product en kan het goed worden vergeleken met andere, vergelijkbare, producten. Maakt u gebruik van verzekeraarskaarten van aanbieders, zorg dan dat u altijd de meest recente versie aan uw klanten verstrekt. 

Wat kan SVC voor u doen? 

SVC beschikt over ruimte kennis en ervaring met de ontwikkelprocessen en het beoordelen van de producten en bijbehorende documenten. Wilt u meer informatie over onze dienstverlening op het gebied van PARP? Neemt u dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!