Hoe onzorgvuldig advies de hypotheek voor 2022 beïnvloedde

7 mei 2024 om 13:20

Klanten financieren een bouwkavel om er een paar jaar later een woning op te bouwen. Door verschillende voorwaarden die de bank hanteert is een variabele rente niet mogelijk voor de klant. Klanten stappen naar het Kifid omdat ze vinden dat ze niet goed geïnformeerd zijn. De zaak is onder de beoordeeld door het Kifid.

De feiten 

In 2020 hebben klanten bij de bank aangeklopt voor financiering voor de aankoop van een bouwkavel en de bouw van een woning. De bank fungeerde hierbij zowel als adviseur als geldverstrekker. Na het tekenen van de opdracht tot dienstverlening en het ontvangen van een adviesrapport, heeft de bank een offerte uitgebracht voor de financiering van de bouwgrond. De klanten hadden de keuze hierbij uit twee soorten voorwaarden. Ze kozen voor financiering onder Basisvoorwaarden in plaats van Plusvoorwaarden vanwege de lagere rente. Eind 2020 werd de financiering voor de bouwkavel verstrekt. In 2022 wilde de klant een variabele rente voor de financiering van de woning, omdat deze lager was dan de vaste rente. Dit was niet mogelijk onder de Basisvoorwaarden. De bank weigerde financiering onder Plusvoorwaarden te verstrekken, omdat een combinatie van verschillende voorwaarden voor één onderpand niet is toestaan. 

De beoordeling 

Het geschil draaide om de vraag of de bank de klant in 2020 adequaat had geïnformeerd over de gevolgen van het kiezen van de Basisvoorwaarden. De commissie benadrukte dat de bank als adviseur de zorgvuldigheid moet betrachten die van een redelijk bekwaam adviseur mag worden verwacht (artikel 7:401 BW). De klant kon in 2020 kiezen tussen Basis- en Plusvoorwaarden, waarbij de bank het beleid hanteerde dat een combinatie van verschillende voorwaarden niet mogelijk was. 

De commissie verwierp het argument van de bank dat de offerte staat dat de Basisvoorwaarden van toepassing zouden zijn op alle lening delen, inclusief de aanvullende financiering voor de bouw van de woning. Volgens commissie had de bank had moeten begrijpen dat de klant de financiering voor de aankoop van de grond en de bouw van de woning als twee afzonderlijke leningen zou beschouwen, en niet als leningdelen van dezelfde lening. Een redelijk bekwaam adviseur zou dit punt zorgvuldig met de klant hebben besproken. 

Het Kifid oordeelt dat de bank tekortgeschoten is in haar adviesplicht. Om de situatie te kunnen herstellen, moet de bank de klant in staat stellen een geïnformeerde keuze te maken tussen de Basis- en Plusvoorwaarden. Daarvoor worden er twee opties voorgelegd aan de klant: ofwel de Basisvoorwaarden blijven van toepassing voor alle leningdelen, ofwel de Plusvoorwaarden worden met terugwerkende kracht toegepast voor alle leningdelen op de financiering van 2020 zonder extra kosten voor de consument. De kosten van het renteverschil hierin zijn voor de bank. 

Deze uitspraak illustreert het belang van transparante en zorgvuldige advisering door financiële instellingen om de belangen van klanten te beschermen. 

Wat kunt u doen? 

Een zorgvuldige dossieropbouw is van groot belang. Dit start ook met een goede inventarisatie. Wat zijn de wensen en doelen van de klant? Wat is hun oog voor de toekomst? Zou dit problemen kunnen opleveren met de geadviseerde voorwaarden? Het advies is om goed in het adviesrapport aan te geven waarom u voor een bepaalde geldverstrekker kiest. Heeft de geldverstrekker diverse voorwaarden? Geef duidelijk aan waarom deze passend zijn bij uw klant! 

Wat kan SVC voor u doen? 

Met een Keurmerk Certificeringsaudit weet u als financieel dienstverlener waar u staat met uw bedrijfsvoering én uw adviesdossiers. Met het Keurmerk Arrangement voeren wij eens in de 18 maanden een audit bij u op locatie uit. Daarnaast krijgt u toegang tot het SVC Kennisportal, ontvangt u onze nieuwsbrieven en kunt u gebruik maken van onze helpdesk. Hierdoor kunt u advies geven met ‘De zekerheid van het Keurmerk’. Wilt u meer informatie over het Keurmerk Financiële Dienstverlening? Kijk dan eens op keurmerkfd.nl of neem contact met ons op.
Proud member of
Logo PIAGROUP
Volg ons op LinkedIn
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!