Instemming wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

5 oktober 2020 om 10:00

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Hierin staat onder andere dat het binnenkort voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren niet meer mogelijk is om contante betalingen te doen vanaf EUR 3.000. In dit wetsvoorstel worden tevens maatregelen getroffen om de integriteit van de trustsector te waarborgen.

Verder is in het wetsvoorstel opgenomen dat het voor banken, andere financiële instellingen en notarissen makkelijker wordt om gegevens te delen. Ook komt er een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken. Op deze manier ontstaan er meer mogelijkheden om witwassen van crimineel geld en terrorismefinanciering effectief aan te pakken.

Integriteitsrisico’s

De afgelopen jaren is gebleken dat er integriteitsrisico’s blijven bestaan, omdat de wetgeving in deze sector nog niet volledig wordt nageleefd. Dienstverlening waaraan bijzonder hoge integriteitsrisico’s zijn verbonden wordt daarom verboden. Zo komt er een verbod op dienstverlening waarbij derde-hoog risicolanden of op belastinggebied non-coöperatieve landen betrokken zijn. Ook het aanbieden van doorstroomvennootschappen wordt verboden.

Plan van aanpak witwassen

Op 30 juni 2019 hebben minister Hoekstra en minister Grapperhaus het plan van aanpak witwassen gepubliceerd. Hierin zijn maatregelen aangekondigd om witwassen en terrorismefinanciering effectiever aan te pakken. De maatregelen komen voort uit de bredere inzet van het kabinet om de integriteit van de financiële sector te vergroten.

De informatiepositie en onderlinge samenwerking bevorderen van instellingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen is een belangrijk aandachtspunt in het plan van aanpak. Zo kunnen deze instellingen hun poortwachtersrol effectiever vervullen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar na indiening bij de Tweede Kamer.

Klik hier voor meer informatie en veel gestelde vragen of het aanpakken van witwassen
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!