Is verkort hypotheekadvies voor verduurzaming mogelijk?

2 april 2024 om 11:50

Onlangs heeft KPMG in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het onderzoeksrapport over het verkort hypotheekadviestraject bij verduurzaming van de woning gepubliceerd. KPMG heeft onderzocht hoe een verkort hypotheektraject er uit kon zien met de verschillende stakeholders zoals de AFM, OvFD, de NVB, De Hypotheker en Adfiz.

De feiten 

Bij het verhogen van de hypotheek, onafhankelijk van het doel, wordt vaak het volledige adviestarief gerekend. Bij het verhogen voor verduurzaming van de woning is de financieringsbehoefte van de klant doorgaans lager. Denk bijvoorbeeld aan de zogenaamde verduurzamingslening van voor Energiebesparende voorzieningen van € 9.000,-. Dit bedrag is vaak niet evenredig aan de huidige advies- en bemiddelingskosten, want dan kom je al snel op 30% van de verhoogde hypotheek. Dit is voor een klant niet logisch, ondanks dat de te verrichten werkzaamheden voor een financieel adviseur niet afhankelijk is van de hoogte van de financiering..  

Het idee voor het verkorte advies is dat u als financieel adviseur geen uitgebreide analyses en adviezen hoeft toe te passen op de  life-events. Ook als er gekozen wordt voor een annuïtaire aflosvorm hoeft er geen vergelijking gemaakt te worden tussen de andere hypotheekvormen.   

KMPG concludeert in haar onderzoek dat een verkort hypotheekadvies een goed instrument is om tegemoet te komen aan de adviesbehoefte van de klant, maar dat het bemiddelingstraject nog relatief veel tijd kost. Zij adviseren de AFM dan ook om het verkort hypotheekadvies voor verduurzaming toe te voegen aan de leidraden voor hypotheekadvies. Daarnaast adviseren ze om het maximale leenbedrag voor verduurzamingen periodiek te indexeren en dat er een dialoog moet worden gestart tussen marktpartijen om de bemiddeling efficiënter in te richten. Tenslotte adviseert KMPG nog om duidelijke richtlijnen op te stellen voor het adviesrapport en om te komen tot een integraal financieel advies. Het blijkt namelijk dat veel adviseurs niet weten dat er andere financieringsopties voor energiebesparende voorzieningen zijn die mogelijk beter aansluit bij de situatie van de consument. Denk aan het Warmtefonds, SvN en subsidies. 

Wat kunt u doen? 

KMPG adviseert de AFM om een leidraad ‘Verkort hypotheekadvies’ te ontwikkelen. Als hypotheekadviseur hoeft u niet te wachten op deze leidraad. In 2013 heeft de AFM het visiedocument ‘Dienstverlening op maat’ gepubliceerd. In deze publicatie geeft de drie principes om de dienstverlening van de financieel dienstverlener beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van de klant. Deze principes onderscheiden zich in het aanpassen van de dienstverlening op de behoefte van de klant, het alleen uitvragen van de relevante gegevens bij de klant en het gebruik van aannames over de doelgroep om het proces te versnellen. 

‘Dienstverlening op maat’ biedt goede handvatten om nu al meer maatwerkadvies uit te voeren. Belangrijk is wel om goed voor ogen te hebben welke onderdelen van het adviestraject beperkt kunnen worden. 

Daarnaast kunt u zich verdiepen in alternatieve financieringsmethoden, zoals door middel van een krediet of het Warmtefonds. Bij het Wartemfonds is het zelfs mogelijk onder bepaalde voorwaarden geld te lenen tegen een 0 % rente. Ooks. Soms zijn er soms ook subsidies beschikbaar voor dergelijke investeringen. Weet wat er mogelijk is, hiermee kunt u uw rol als adviseur nog beter invullen. Een samenwerking met een energieadviseur kan hierbij een goede oplossing zijn.

Wat kan SVC voor u doen? 

SVC heeft veel ervaring met het inrichten van dienstverlening op maat. Wilt u ondersteuning bij het inrichten van uw adviesproces of uw proces laten toetsen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.


Tags: website


Proud member of
Logo PIAGROUP
Volg ons op LinkedIn
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!