Toelichting op Advies voor de financieringslastnormen 2020

30 oktober 2019 om 13:20

Minister Ollongren heeft het Advies voor de financieringslastnormen 2020, zoals opgesteld door het Nibud gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd gaf zij op drie punten een toelichting op de Regeling hypothecair krediet.

Volgens Minister Ollongren bleek het bijvoorbeeld niet eenduidig hoe de leencapaciteit van tweeverdieners moet worden bepaald indien slechts één van beide partners de AOW-leeftijd heeft bereikt. De Regeling hypothecair krediet bevat aparte tabellen met financieringslastpercentages voor AOW-gerechtigden. Op advies van het Nibud wordt nu verduidelijkt dat men in deze gevallen de tabel moet gebruiken die behoort bij de partner met het hoogste toetsinkomen.

Ook is het mogelijk maximaal € 15.000 extra te lenen voor huishoudens die een zeer energiezuinige woning kopen. Het gaat dan om woningen met een energie-index of een energieprestatiecoëfficiënt gelijk aan of lager dan nul. Op 1 juli 2020 vervalt de energieprestatiecoëfficiënt en wordt een nieuwe methode geïntroduceerd voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen (NTA8800). Vertaald naar de nieuwe methodiek is nu opgenomen dat ook maximaal € 15.000 extra kan worden geleend voor woningen met een maximaal primair fossiel energiegebruik dat gelijk aan of lager is dan 0 kWh/m2 per jaar.

Als laatste is toelichting gegeven op het verhogen van een bestaand hypothecair krediet voor het treffen van energiebesparende voorzieningen in een woning een bedrag van maximaal € 9.000 buiten beschouwing mag worden gelaten bij het vaststellen van de financieringslast.

Indien wordt uitgegaan van de voorziene gemiddelde loonstijging voorziet de minister voor alle inkomens een lichte stijging van de maximale hypotheek op basis van de financieringslastnormen 2020. Zoals eerder al bekend werd, weegt vanaf 2020 het tweede inkomen voor 80 procent mee in plaats van 70 procent. Ook dat biedt mogelijk meer financieringsmogelijkheden voor tweeverdieners.

Lees hier het volledige advies voor de financieringslastnormen 2020 van het Nibud.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!