Vergeten opzegging

19 maart 2020 om 20:55

In december 2016 laat het bedrijf zijn adviseur mondeling weten niet akkoord te gaan met het verlengingsvoorstel voor zijn inkomenspakketverzekering. De klant geeft ook aan dat ze al een ander intermediair heeft ingeschakeld om het pakket over te nemen. Een schriftelijke opzegging van de verzekeringen blijft echter uit. 

Opzegging bleef op het bureau liggen 

Als de oude verzekering toch niet opgezegd blijkt, stuurt de voormalig adviseur een rekening van 13.754 euro voor de periode 1 januari tot 1 april. Het bedrijf betaalt deze niet en vraagt de adviseur op 7 maart ervoor te zorgen dat de aanmaningen ophouden. De adviseur antwoordt per mail dat het gebruikelijk is dat de nieuwe adviseur de oude polissen opzegt. Die opzegging volgt niet, waarop de oude adviseur op 23 maart ook een factuur stuurt voor de periode 1 april tot 1 juli. 

Bij de rechter klaagt het bedrijf dat de verzekeringen al opgezegd moesten worden na de mondelinge bevestiging in december. De rechter volgt dat niet en ook het gerechtshof is het daar niet mee eens. De nieuwe tussenpersoon liet de ondertekende opzegging door omstandigheden op zijn bureau liggen. Een fout die de voormalige adviseur niet valt aan te rekenen. Op één punt wijkt het hof echter af van het oordeel van de kantonrechter. Na het contact op 7 maart had de voormalige tussenpersoon wel de verzekeringen moeten opzeggen. Het misverstand had toen duidelijk moeten zijn. 

Zorgplicht 

Een redelijk handelend en redelijk bekwaam tussenpersoon had zich er volgens het hof van moeten verzekeren dat er na die mail niet opnieuw een misverstand zou ontstaan. Het had ook op de weg van de adviseur gelegen om daar specifiek navraag naar te doen, ook toen hij na de mail nog steeds geen schriftelijke opzegging had gezien. 

Volgens het gerechtshof leidt het tot de conclusie dat van opzegging door het bedrijf per 7 maart 2017 moet worden uitgegaan. Het doorlopen van de verzekering moet (na het verstrijken van de geldende opzegtermijn) vanaf 8 april voor rekening van de voormalig adviseur blijven.  

Wat kunt u doen? 

Wanneer u mondeling van uw klant verneemt dat de verzekeringen zijn overgesloten door een andere tussenpersoon, bevestigt u dit schriftelijk aan uw klant en wijst u hem erop dat de lopende verzekeringen schriftelijk moeten worden opgezegd (tenzij de verzekering digitaal is aangegaan, dan mag de opzegging ook digitaal). Agendeer of u de schriftelijke opzegging ook daadwerkelijk ontvangt en stuur eventueel een herinnering. Dan kunt u nooit het verwijt krijgen dat u niet als een redelijk handelend en redelijk bekwaam tussenpersoon heeft gehandeld.   

Wat kan SVC voor u doen? 

Procedures, bijvoorbeeld voor het opzeggen van een verzekering, vastleggen is belangrijk. Zo weet iedereen hoe er in voorkomende gevallen moet worden gehandeld. SVC heeft een digitaal Kennisportal beschikbaar. Hiermee kunt u alle procedures die voor uw bedrijfsvoering, de Wft en aanverwante wetgeving van belang zijn op maat en actueel houden. Wilt u een demonstratie van het Kennisportal? Neemt u dan contact met ons op. 
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!