Compliance abonnement


Als financieel dienstverlener moet je veel ballen in de lucht houden. Je wilt de klant goed van dienst zijn en je moet je houden aan de regels van de Wft, de AVG, de Wwft etc. Op het moment dat je denkt het allemaal goed in beeld te hebben, verandert er weer wat in de wetgeving of komt er een uitspraak van het KiFiD die direct van invloed is op jouw dienstverlening. Hoe weet je dat in jouw kantoor de regels in de praktijk goed worden toegepast?

Het compliance abonnement van SVC Compliance geeft je praktische handvatten om je werk zo goed mogelijk te doen. Het compliance abonnement bestaat uit de volgende dienstverlening:


Dossierscan

Je kunt vier keer per jaar een adviesdossier van een complex of impactvol product door SVC Compliance laten beoordelen. Via een beveiligde omgeving lever je jouw adviesrapport aan ons aan. Onze auditors/adviseurs beoordelen dit adviesdossier en maken per adviesdossier een rapport op, voorzien van duidelijke aandachtspunten en verbeteringen. Door onze groen, oranje en roodscores zie je in één oogopslag waar verbeteringen nodig of noodzakelijk zijn.
 

SVC Kennisportal

Je krijgt toegang tot het SVC Kennisportal. In dit praktische online portal vind je alle procedures, instructies, beleid en (controle)formulieren om op de juiste wijze invulling te geven aan de wettelijke verplichtingen. Door haar kennis en ervaring in de branche slaagt SVC er als geen ander in om een praktische vertaalslag te maken van de wet- en regelgeving naar hulpmiddelen voor uw dagelijkse praktijk. Ook bevat het Kennisportal handige tools, zoals modellen en checklists. En verder alle relevante wet- en regelgeving, ons nieuwsbrievenarchief en een nuttige Q&A.

 

Nieuwsbrieven

Daarnaast ontvang je onze periodieke nieuwsbrieven met een praktische uitleg van wetswijzigingen, KiFiD uitspraken, AFM boetebesluiten etc.
 

Helpdesk

Je kunt gebruik maken van de helpdesk van SVC Compliance. Via e-mail kun je korte vragen stellen over de toepassing van de wet- en regelgeving. Wij beantwoorden deze vragen altijd binnen twee werkdagen, zodat jij weer verder kunt. Heb je een uitgebreidere adviesvraag, dan bekijken wij samen hoe wij hier een invulling aan kunnen geven.

 

Waarom SVC Compliance?

SVC Compliance maakt deel uit van SVC Groep, accountants en adviseurs voor financieel dienstverleners. Als branchespecialist zijn wij als geen ander in staat om een praktische vertaalslag te maken van de complexe wet- en regelgeving naar de dagelijkse adviespraktijk van onze klanten. De auditors en adviseurs hebben allen hun sporen verdiend in de financiële dienstverlening en voldoen aan de hoogste eisen van vakbekwaamheid. Als uitvoerende auditorganisatie voor Wft Certificering en het Keurmerk Financiële Dienstverlening zien wij voortdurend waar de financieel dienstverlener in zijn dagelijkse praktijk mee wordt geconfronteerd. Op jaarbasis beoordelen wij circa 2.000 dossiers van impactvolle en complexe adviezen.

De spelregels

 • Je gaat met ons een abonnement aan voor een jaar. Dit abonnement loopt automatisch door, maar kan jaarlijks worden opgezegd. Wij kennen twee mogelijkheden om te betalen.
  1. Je betaalt bij aanvang het jaarbedrag van € 645,00. Hierbij maakt het niet uit wanneer je gebruik wil maken van de dossiercontrole;
  2. Je betaalt maandelijks € 59,50. Maandbetaling kan bij ons uitsluitend op basis van automatische incasso. Je geeft hiervoor een machtiging af. Je kunt ieder kwartaal één dossier insturen voor controle. Heb je een kwartaal geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, dan schuift jouw tegoed gewoon door naar het volgende kwartaal.
  Voor beide opties geldt dat, als je een dossier van een collectief pensioen wilt laten beoordelen, hiervoor een toeslag van € 348,00 per dossier in rekening wordt gebracht.
 • Wij werken ten aanzien van onze helpdesk op basis van een fair use principe. Je kunt vragen stellen aan de helpdesk, maar als blijkt dat je daar bovenmatig veel gebruik van maakt, dan gaan wij samen kijken hoe we hier een oplossing voor kunnen vinden. Dat geldt ook voor vragen die de reikwijdte van de helpdesk te boven gaan;
 • Wij proberen te voorkomen dat je wordt overladen met een stortvloed aan nieuwsbrieven. Daarom bundelen wij onze kennisartikelen en brengen een nieuwsbrief uit als wij voldoende zinvolle artikelen hebben verzameld. Op jaarbasis zullen dit circa tien nieuwsbrieven zijn;
 • Voor de beoordeling van de adviesdossiers geldt natuurlijk de Wft als basis. Omdat de Wft een wet van zogenaamde open normen is, zou er een verschil van inzicht kunnen zijn over de interpretatie van deze normen. Om dergelijke discussies te vermijden werken wij met een Normenkader. Dit Normenkader is opgenomen in ons SVC Kennisportal en is de meetlat waarlangs wij de dossiers leggen. Het Normenkader is gebaseerd op de Wft en de uitleg die de AFM hieraan geeft in onder meer haar boetebesluiten, leidraden en adviesrapportages. Het Normenkader wordt jaarlijks geactualiseerd en goedgekeurd door de Auditcommissie van SVC Compliance;
 • Als je een adviesdossier aan ons verstrekt, dan zijn wij namens jou verwerker van persoonsgegevens in de zin van de AVG. De overeenkomst die wij jou toesturen voldoet aan de eisen van de AVG ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens;
 • Hoewel wij onze uiterste zorg besteden aan de juistheid van ons Kennisportal, de nieuwsbrieven en onze antwoorden op helpdeskvragen, kan SVC Compliance nooit aansprakelijk worden gehouden voor tekortkomingen hierin;
 • Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van SVC Groep van toepassing, evenals de specifieke voorwaarden, module Advies;
 • Onze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op de wijze zoals is opgenomen in de algemene voorwaarden.

Direct afsluitenTerug naar overzicht


Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!