Verzekering als niet gesloten na niet betalen 1e premie

2 november 2022 om 16:00

Twee dagen na het afsluiten van een verzekering voor zijn nieuwe auto veroorzaakt de klant een aanrijding met een schade van ruim € 3.500,-. Na twee weken erkent de verzekeraar aansprakelijkheid. Maar voor het einde van de maand wordt de dekking weer ingetrokken. De eerste premiebetaling was geweigerd in verband met onvoldoende saldo. Ook wil de verzekeraar de reeds uitgekeerde schade en opgelopen kosten terug van de klant. Kan dit zomaar? De rechter doet uitspraak. 

De feiten 

De klant heeft begin mei 2019 een verzekering afgesloten voor zijn nieuwe auto. Op de verzekering zijn algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staat onder andere dat wanneer de eerste premie niet binnen 25 dagen wordt betaald, de klant de verzekering nooit heeft gehad en de verzekeraar niets betaald.  

Twee dagen na het afsluiten van de verzekering veroorzaakt de klant een aanrijding met een stilstaande auto. De eigenaar van deze auto heeft door het ongeval schade opgelopen en stelt de klant hiervoor aansprakelijk. De verzekeraar erkent aansprakelijkheid en keert in totaal ruim € 3.500,- aan schade uit. 

Begin juni 2019 stuurt de verzekeraar de klant een brief waarin staat dat zij de autoverzekering heeft beëindigd en dat de klant per ingangsdatum niet (meer) verzekerd is. In september 2019 verzoekt de verzekeraar de klant de uitgekeerde schade terug te betalen, omdat de klant niet verzekerd was ten tijde van de aanrijding in verband met wanbetaling. 

De klant geeft aan dat hij eind mei 2019 (na 31 dagen) alsnog de eerste premie heeft betaald. Hij begrijpt niet dat als hij onverzekerd was tijdens het ongeval, de verzekeraar wel is overgegaan tot betaling aan de partij die schade heeft geleden.   

De beoordeling 

Tussen partijen is in geschil of de klant de schadevergoeding die door de verzekeraar is uitgekeerd aan de schadelijdende partij moet terugbetalen. De kantonrechter gaat van het volgende uit. 

De verzekeraar heeft aangetoond dat de klant de eerste premie van zijn autoverzekering pas op 4 juni 2019 heeft betaald, 31 dagen na ingangsdatum van de verzekering. De klant heeft geen eerdere betaaldatum aangetoond. Dit betekent dat de klant te laat heeft betaald. Het gevolg daarvan is dat op grond van artikel 29 van de verzekeringsovereenkomst tussen verzekeraar en de klant de autoverzekering met terugwerkende kracht per ingangsdatum is beëindigd. De schade aan de auto van de benadeelde werd dus niet door een met de klant gesloten verzekering gedekt. 

Op grond van artikel 6 van de WAM heeft de benadeelde een eigen recht op schadevergoeding ten opzichte van de verzekeraar door wie de aansprakelijkheid volgens deze wet is gedekt. Ook als de verzekering is beëindigd blijft de verzekeraar, onder bepaalde omstandigheden, nog het risico dragen voor schade veroorzaakt door het bij hem verzekerde voertuig (artikel 13 lid 4 van de WAM). De verzekeraar geeft in dit geval dan ook terecht aan dat zij als laatst aangemelde WAM-verzekeraar in het kader van het narisico het recht had om zonder toestemming van de klant de benadeelde schadeloos te stellen.
 
Daarnaast heeft de verzekeraar, op grond van artikel 15 lid 1 van de WAM,  het recht deze schade terug te halen bij de klant. De klant mocht er namelijk niet van uitgaan dat de auto verzekerd was terwijl hij de premie niet betaalde. 

Bovenstaande leidt ertoe dat de kantonrechter de klant veroordeelt tot betaling van € 3.570,72 aan schadevergoeding aan verzekeraar inclusief rente en proceskosten.

Wat kunt u doen? 

Het voldoen aan de betalingsverplichting door een verzekeringnemer verschilt bij een eerste premie ten opzichte van een vervolgpremie. In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de premie bij vooruitbetaling moet worden betaald. Bij een nieuwe verzekering, die direct dekking moet verlenen, kan een verzekeraar de verzekeringnemer respijt geven. Dat is in dit geval gebeurt. Verzekeringnemer krijgt 25 dagen om de premie te voldoen. Bij een vervolgpremie mag de verzekeraar de dekking pas beëindigen als de verzekeringnemer tenminste één keer is gemaand om de premie alsnog te voldoen en nog tenminste 14 dagen de tijd krijgt om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. In de praktijk (zie een recente publicatie van ons hierover) blijkt het voor een verzekeraar / gevolmachtigd agent nog niet zo eenvoudig om de juiste procedure te volgen.  

In deze casus betreft het een verzekering bij een direct writer. Bent u als tussenpersoon betrokken bij een verzekering, informeer uw klant dan over de gevolgen van niet tijdige premiebetaling en bewaak de essentiële termijnen. 

Wat kan SVC voor u doen? 

In ons Kennisportal hebben wij voorbeelden van debiteurenbeleid en voorbeeld brieven die u aan de klant kunt sturen wanneer de premie niet tijdig wordt betaald. Bij een Wft abonnement kunt u deze voorbeelden gebruiken als inspiratie of downloaden voor gebruik. Met een Wft abonnement heeft u ook recht op een aantal dossiercontroles per jaar. Wilt u meer informatie over ons Wft abonnement of ons Kennisportal? Neemt u dan contact met ons op.
Proud member of
Logo PIAGROUP
Volg ons op LinkedIn
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!