Zorgplicht


Volgens VanDale is zorgplicht ‘de plicht tot verzorging’, bijvoorbeeld van ouders ten opzichte van hun kinderen en ‘tot het dragen van zorg voor iets’, bijvoorbeeld van een bank jegens zijn klanten. De financieel dienstverlener heeft in zijn dagelijkse praktijk te maken met twee soorten zorgplichten, namelijk de publiekrechtelijke zorgplichten die voortvloeien uit de Wft en de privaatrechtelijke zorgplichten.

Uit onze Wft audits blijkt dat het voor financieel dienstverleners al lastig is om aan de eisen van de Wft te voldoen, maar uit recente uitspraken van zowel de Burgerlijke rechter als het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening lijkt de financieel dienstverlener wel vogelvrij verklaard. In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan drie recente uitspraken op het gebied van privaatrechtelijke zorgplicht.

Premie ORV sterk gedaald
Eind mei 2018 heeft de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) een uitspraak gedaan die nogal wat stof deed opwaaien. In casu ging het om een overlijdensrisicoverzekering die via een financieel dienstverlener door een klant was afgesloten en waarvoor momenteel een veel lagere premie mogelijk bleek. De klant stelde dat de financieel dienstverlener tekort was geschoten in zijn zorgplicht (redelijk handelend en redelijk bekwaam assurantietussenpersoon) en op grond hiervan het teveel betaalde aan premie terug diende te betalen aan consument. De Geschillencommissie volgt het oordeel van de klant en bepaalt dat de financieel dienstverlener € 3.268 aan teveel betaalde premie terug dient te betalen aan de consument.

Lees het hele artikel op onze website

AOV keert te weinig uit
In 2008 vraagt een startende ondernemer bij zijn verzekeringsadviseur een offerte aan voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Na ontvangst van drie offertes wordt er een aanvraag gedaan voor een verzekering met een verzekerd bedrag van € 40.000. De polis wordt door de verzekeraar opgemaakt met een verzekerd bedrag van € 25.000. In 2010 heeft de ondernemer een ernstig auto-ongeluk en raakt voor 80-100% arbeidsongeschikt. Wie is er verantwoordelijk dat de polis minder uitkeert dan verwacht?

Lees het hele artikel op onze website

Verzekerd bedrag gebouw te laag
Verzekeringsadviseur Aon moet ruim € 43.000 betalen aan een landgoedeigenaar in verband met niet uitgekeerde brandschade. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Volgens de rechter heeft Aon haar klant ten onrechte niet gewezen op het blijvend ontbreken van een juiste waardebepaling van het onroerend goed en de mogelijke gevolgen van onderverzekering hierdoor.

Lees het hele artikel op onze website

Wat kunt u doen?
Wij adviseren u na te gaan welke risico’s u loopt in uw portefeuille op het gebied van zorgplicht. Sommige risico’s zijn eenvoudig te beheersen. Denk bijvoorbeeld aan een jaarlijkse mailing aan alle klanten met een brandverzekering zonder index of een periodieke mail aan klanten met het verzoek om door te geven als er wijzigingen optreden in hun persoonlijke omstandigheden.

Andere risico’s vergen een andere aanpak en vooral een wijziging in de cultuur. Begin met duidelijke afspraken te maken met uw klant over de reikwijdte van de dienstverlening en zorg dat alle informatie die u aan uw klanten verstrekt (offerte, website, nieuwsbrieven) op elkaar aansluit. Ga met uw klanten een opdracht tot dienstverlening aan waarin duidelijk vastligt wat de klant van u mag verwachten en ook wat u van de klant verwacht. Let op dat u geen dienstverlening toezegt die u niet kunt waarmaken.

Wat kan SVC voor u doen?
Het SVC Kennisportal biedt u alle hulpmiddelen om aan de wettelijke eisen te voldoen. Ook kunnen wij u van dienst zijn bij het in kaart brengen van de risico’s in uw organisatie. Onze compliance auditors en adviseurs zijn als geen ander in staat om te signaleren waar zich de risico’s in uw portefeuille bevinden en u te voorzien van concrete adviezen om deze te beperken of voorkomen.

Neem voor meer informatie of vragen contact met ons op. Wij zijn graag tot nadere toelichting bereid.
 


Proud member of
Logo PIAGROUP
Volg ons op LinkedIn
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!